جواب بازی جدولانه (2) 343  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 343 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آتشدان حمام:تون

آتشدان حمام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آراستگی و نظم:سامان
آزمندی:شح
اثر شولوخوف:دن آرام
اثر قئودور داستایفسکی:یک اتفاق نحس
اریب:قیقاج
از ایام هفته:یکشنبه
از حد گذشتن:فرط
الهه خورشید مصر باستان:را
اندک اندک:نم نم  
باقی جان:نا
بالن:نهنگ
بد عهدی و پیمان شکنی:خیانت
بن و ریشه:جذر
بهشت:مینو
بوی بد:گند
پای افزار:لکا
پدر شعر نو فارسی:نیما یوشیج
ترکیب و ساختمان چزی:مکانیسم
تکرار حرف:نن
جهت:سوی
حق ناحق سازمان ملل:وتو

حق ناحق سازمان ملل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حیوان باوفا:سگ
خطاب بی ادبانه:هی
دارای زمان محدود:موقت
دریافتن و ادراک:شعور
دریای عرب:یم
دست عرب:ید
دعا:ذکر
روحانی مصریان باستان:کاهن
روز عرب:یوم
روغن کنجد:حل
زیانکاری:خسران
زیرکان:اذکیا
سرا:خانه
سوراخ کردن:نقب
شهر سیستان و بلوچستان:هیرمند
صف:رج
عروس ترک:گلین
علامت:نشان
قدرت و توانایی:طاقت
گستاخی کردن:جسارت
گله:رمه
گیرنده امواج ماهواره ای:ریسیور
لغزیدن و سرنگون شدن:سکندری خوردن
لقب پادشاهان چین:خاقان
لقب پادشاهان حبشه:نجاشی
ماهی کنسروی:ساردین
محدوده حرکت خودروها:لاین
معبد یهودیان:کنشت
منسوب به هنر:هنری
مورد تکریم:محترم
میزان الحراره:دماسنج
نرمی و نازکی:رقت
نوعی ماکارونی نازک:ورمیشل
نیمه بار:تا
هزار میلیون:بیلیون
همکاران:شرکا
وسیله دیدن اجسام ریز:ذره بین
کاستی:کمبود
کثیر و فراوان:جم
کشیش:قس
کفالت و ضمان:عهده

کفالت و ضمان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کندن قبر:نبش
کوچ کردن:هجرت
کیسه حمل بار:گونی
یاری:مدد