جواب بازی جدولانه (2) 344  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 344 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب عرب:ما
آبنوس:جغ
آرایش:میکاپ
آفت گندم:سن
آلوده:ناپاک
ابزار ذخیره اطلاعات کامپیوتری:دیسکت
ابزار شخم زدن:گاو اهن

ابزار شخم زدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر پا:رد
اثر سیامک گلشیری:نفرین شدگان
اثر علی شریعتی:انسان  
احوالپرسی از انسان:عیادت
از بیماری های چشمی:تراخم
از ماه های سریانی:ایلول
اسب اصیل و خوب:یک ران
اقامت داشتن:سکونت
اقسام:انواع
انتخاب شده از میان مجموعه:گلچین
اهل ادب:ادبا
ایتالیای سابق:روم
باب روز:مد
برتری داشتن:ترجیح
بزرگی:رق
به دادخواهی رسیدگی می کند:دادرس
پدربزرگ:نیا
تراوش کردن:چکیدن
جانور:حیوان
حرف فاصله رسان:تا
حرف نداری:بی
خرده سنگ های ریز:سن
خویشاوند:فامیل
دارای تناسب:متناسب
درفش:بیرق
رئیس کلانتری:کلانتر

رئیس کلانتری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رخسارها:وجنات
رقص برزیلی:سامبا
سنگدلی:قساوت
صدای به هم خوردن شمشیر:چکاچک
طرفدار اشراف:اریستوکرات
عجیب به نظر رسیدن:غریب آمدن
عضو پرواز:بال
علف خوردن در علفزار:چریدن
غم و اندوه:هم
فرزند فرزند:نبیره
فرمانروایی:امارت
قسمت:بخش
ماکارونی ایتالیایی:اسپاگتی
مجسمه:تندیس
مخلوط:آمیزه
مدلی از خودروی نیسان:پیکاپ
مرض سگی:هاری
معتمد:امین
مقدار پارچه با اندازه یک دست لباس:قواره
منسوب به خاک:خاکی
منظر بر بلندی:مشرف
نادر:نایاب
نامادری:زن بابا
نه بی ادبانه:نچ
وسیع:پهناور
کافی:بس
کامل و تمام:تام
کشتی جنگی:ناو
کشنده بی صدا:سم

کشنده بی صدا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشور آمریکایی شمالی:پاناما
کیسه بزرگ:انبان