جواب بازی جدولانه (2) 345  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 345 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آرایش صورت:میکاپ
آنچه به وعده فروخته شود:نسیه
اثر روسو:غیبگوی روستا

اثر روسو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر مارتین اسکورسیزی:هوگو
اثر منیرو روانی پور:نازلی
از استان ها:یزد
از بین بردن:ریشه کن کردن
از سبزی های خوردنی:پیازچه
اسب ترکی:آت
افروختن:اشتعال  
انبار:مخزن
بخاری برقی:هیتر
بردن جنازه به گور:لش کشی
پایتخت اروپایی:وین
پنهان کردن:کتم
پوشاک ستور:جل
تارمی اطراف باغچه:نرده
تظاهر به نیکی:ریا
چیستان:بردک
چیستان:معما
حرف نداری:بی
حرکت ارسطو:مشا
خوراک صبحانه:مربا
خوش خوان:قرا
دچار شدن به بیماری سگی:هار شدن
درست و بی نقص:کامل
درفش:رایت
رام:اهلی
راهرو سقف دار هشت ضلعی:هشتی
رعشه:لرزه

رعشه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
روزتا:ده
زائو ترسان:آل
زبانی:شفاهی
ساکت باش:هش
شعبه شعبه شدن:انشعاب
شهر کهگیلویه و بویر احمد:لیکک
صاحب حساب:ذی حساب
صحنه نمایش:سن
طولانی دادن:کش دادن
ظرف غذای سربازان:یغلاوی
عاشق و دلداده:بیدل
عدد خیطی:سه
عیادت:احوالپرسی
غذای ساده:آش
فوتبالیست پرتغالی:ادر
فیلمی از علیرضا رئیسیان:ریحانه
گرداگرد دهان:نس
گروه و دسته:جرگه
گفتگوی اینترنتی:چت
گوسفند سه یا چهار ساله:بخته
لپ:گونه
مانند یکدیگر:متشابه
محترم:بزرگوار
مردن:مرگ
معلق:آویخته
ناشنوایی:کری
نوعی پارچه نایلونی:مشمع
نوعی سنگ:میکا
نیروها:قوا
نیکوتر:بهتر
همسایه روسیه:اوکراین

همسایه روسیه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هیزم:هیمه
واحد مقاومت الکتریکی:اهم
کارگاه جولاهی:هف
کجاست:کو
کلمه شرط:اگر
کنترل کننده تعادل بدن:مخچه