جواب بازی جدولانه (2) 346  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 346 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آرام گرفتن:آسودن
اثر آنتوان چخوف:ایوانف

اثر آنتوان چخوف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر غزاله علیزاده:چهارراه
ار جنس چوب:چوبین
از مصالح ساختمانی:آهک
با خود حمل کردن،رساندن:اوردن
برخی از ان کوه می سازند:کاه
برخی با آن صورت خود را سرخ می کنند:سیلی
بلندی قامت:قد
پریشان حال:سراسیمه  
پنهان:غایب
پنهانی:نهانی
پوست دباغی شده:جیر
پیاله:جام
تاریکی:سیاهی
تقویت امواج رادیویی:رله
تیم فوتبال اسپانیایی:ویاریال
جدا شده:مجزا
خطر کردن:ریسک
خودوری بکسل کننده:یدک کش
خوشحال:شادکام
خونبها:دیه
خوک وحشی:گراز
خیالات:اوهام
دارای شانه های پهن:چهارشانه
دشنام دادن:سب
دعاها:اوراد
ساییدن:مس
سلاحی سرد:قمه
سیگار می کشد:سیگاری
شالوده:بنیان
شخصی:فرد
شهر گیلان:تالش
شهرت و آوازه:دمدمه
شکستن:کسر
صدای در هم جماعت:همهمه
صندوق داخل خودرو:داشبرد
طلا:زر
عنوان روزنامه:تیتر
فصاد:رگزن
فیلم سام سندس:رگزن

فیلم سام سندس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلم سام مندس:جاده انقلابی
فیلم مارتین اسکورسیزی:داستان کوسه
فیلمی از محمدرضا هنرمند:ردپایی برشن
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:ماه عسل
فیلمی با بازی حسین پناهی:چاووش
فیلمی با بازی مهناز افشار:طبقه سوم
گفتگوی اینترنتی:چت
گفتگوی دوستانه:گپ
گویا،چنان که معلوم است:لابد
لنگه بار:تا
لوچ:دوبین
لوله گوارشی:روده
محل ورود:در
مدارا کردن با کسی:مماشات
مدفن:گور
مسافر:راهی
مقام:جاه
مهیا کردن:تامین
نشان افتخار:مدال

نشان افتخار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نآوری:بدعت
نکوهش:ذم
نیوشیدن:شنیدن
همدم:ندیم