جواب بازی جدولانه (2) 347  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 347 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب بند:سد
آسیب:اک
اتحاد:یکدستی
اثر جرج اورول:روزهای برمه

اثر جرج اورول در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر جمال میرصادقی:نام تو آبی است
اخذ وجه:دریافت
از اقوام درجه یک:برادر
از خزندگان:مار
از مزه ها:شور
بازداشتن:نهی  
بخشیدن:دادن
بزرگ منشی:نب
به جا اوردن عهد:وفا
بیماری:دا
پرفسور حیوانات:بز
پوستین:وت
پوشاک ستور:جل
تصویر کلی از چیزی:شما
تیم فوتبال انگلیسی:ساوتهمپتون
چله کمان:زه
چیز:شی
حرف نهم یونانی:یتا
خاک صنعتی:رس
خبرچین:جاسوس
خوابیده:نائم
خوشحال:شاد
دپرس:افسرده
دربندان:اسرا
دشنام دادن:سب
رهبر:لیدر
روز خوش:بهروز
روز دهم محرم:عاشورا
روش:متد
روش و طریقه:منوال
سخن چین:نمام
سزاوارتر:اولی

سزاوارتر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سقف فرو ریخته:آوار
سوداگری:تجارت
شادمان شدن:بهجت
شب گذشته:دوش
شعبده بازی:تردستی
شهر آذربایجان شرقی:آذرشهر
شهر ایلام:دهلران
شهر بی قانون:هرت
صد سال:قرن
صفت سیب زمینی:بی رگ
عرق کردن:تعرق
عود:ند
فاقد:عاری
فشرده و له شده:مچاله
مفتش:بازجو
مقدار تجویز شده دارو:دز
منسوب به طایفه لر:لری
مینو:بهشت
نازکی و لطافت:باریکی
نه بی ادبانه:نچ
نوعی نقش کاشی کاری:اسلیمی
نیرن":نارو
هزار کیلو:تن
همراه کلک:دوز

همراه کلک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همگی:جمیعا
کارگردان تعزیه:تعزیه گردان
کتاب و نوشته:رساله
کفپوش چوبی:پارکت
کلمه افسوس:آه
کمک کردن:یاری
یک دل و یک جهت:متفق