جواب بازی جدولانه (2) 348  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 348 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

چون نقش تو بنمود راست: آیینه
آرام و بدون دغدغه:ریلکس

آرام و بدون دغدغه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آهو:مارال
اقر ایوان تورگنیف:دود
اثر دافنه دوموریه:ماریان
اثر علی محمد افغانی:بوته زار
ادبیات عامه:فولکلور
از خواهران برونته:آن
از عشاق تاریخ:شیرین و فرهاد
اسباب:وسایل  
اسیر کردن و مقید ساختن:گیر آوردن
امر از پیدا کردن:یاب
انجیر قرانی:تین
اندوهگین:آسی
اندکی:لختی
برتری یافتن:اعتلا
بزرگ و گنده:ستبر
پایتخت سیشیل:ویکتوریا
پایتخت موریس:پورتلوییس

پایتخت موریس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پرده دری:هتک
پسوند شباهت:سا
پشت سرهم:یکریز
پشم شتر:وبر
تازه ساخته شده:نوساز
تساوی و برابری:همتایی
تو در تو:لابلا
تیم فوتبال فرانسوی:سنت اتین
جعبه شعبده بازان:شامورتی
چاپلوس:زبان باز
حیوان خوش خواب:خرس
خارج:برون
خستگی:تعب
خوک نر:ساد
دارای سبیل پرپشت:سبیلو
دورتر:واتر
زشت و ترسناک:عفریت
سال ترکی:ییل
ستیزه کردن:عناد
سست:رخو
شهر آذربایجان شرقی:هریس
شهر آلمان:کلن
شهر استان فارس:داراب
شهر استان مرکزی:نیمور
شهر مازندران:رامسر
شهر کرمان:جیرفت
صاحب کارکارفرما
ضمیر غائب:او
طی کردن:در نوردیدن
فالگیر:کف بین
گل سفید خوشبو:نسرین

گل سفید خوشبو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مراسمی به یاد کسی:یادبود
مستی:سکر
مطیع:رام
ملتهب:سوزان
ناپسند:مکروه
نزدیکیکقرب
همانند:یکسان
همراه سونا:جکوزی
کش لقمه:پیتزا