جواب بازی جدولانه (2) 351  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 351 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آلوده:ناپاک
ابزارآلات انجام کاری:دم و دستگاه
اثر شهره وکیلی:عشق مرز ندارد
اثر محمد محدعلی:مشی و مشیانه
از حروف مقطعه قرانی:طه
از سوره ها:یاسین

از سوره ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
امتحان :آزمایه
بانگ:آوا
بچه دزد معروف:آل
به داخواهی رسیدگی می کند:دادرس  
بی آن نباید به آب زد:گدار
پابرجا:ثابت
پنداشتن:تخیل
تازه به دنیا آمده:نوزاد
تنگه جنوبی:هرمز
جنس خشن:نر
چین و شکن:یرا
حرص:آز
حرص:آزمندی
حرف انتخاب:یا
حرف فاصله رسان:تا
حس بویایی:مشام
حیات:زیست
خط کش مهندسی:تی
درخت بزرگ و پرشاخ و برگ:نارون
درودگر:نجار
راز:سر
رفتار پسندیده:نزاکت
روش ها:طرق
روییدن و پرورش یافتن:نشو
زمان:اوان
زندان پرندگان:قفس
ساز شاکی:نی
سر:رمز
سلاح سرد دو دم:قمه
شغل وزیر:وزارت
شهر اردبیل:نمین

شهر اردبیل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر چهار و محال بختیاری:لردگان
شکنبه گوسفند:سیرابی
ضمیر غایب:او
طلا:زر
عضو رونده:پا
غرولند:زرزر
فرستادن:صدور
فرشینه:موکت
قصد کردن:صدد
گل ته مرداب:لجن
گنج:کنز
گوشت ریز ریز شده:قیمه
لقب اشرافی دولت عثمانی:پاشا
لون:رنگ
مادر عرب:ام
متفق القول:هم آواز
مجموعه انسان ها:بشریت
مجنون:دیوانه
محل پر خطر:نا امن
محل نگهداری آتش مقدس:اتشکده
مرا دریاب:ادرکنی
مهار و عنان:زمام
مهارت زیاد در کاری:ید شولی
نجات دهنده:ناجی
نشانه شادی:خنده

نشانه شادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ننر:لوس
کاربر:اپراتور
کارزار:جنگ
کاروان ها:قوافل
یار نیمکت در مدرسه:میز