جواب بازی جدولانه (2) 353  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 353 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آتشگیره:انبر

آتشگیره در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آخرین:واپسین
اثر رجب علی اعتمادی:عالی جناب عشق
اثر گراهام گرین:قدرت و جلال
ارجمند شدن:عز
از چاشنی ها:سماق
از هالوژن ها:ید
التهاب در پارانشیم کبد:هپاتیت
اما:لیک
اکنون:اینک  
باختر:غرب
بازاری ها:کسبه
بستر:جا
پارچه نخی نازک:چیت
پاندول:اونگ
پشت کردن:تولی
پول ژاپن:ین
پیامدها:نتایج
تازیانه:شلاق
تدبیر:چاره
ترس:باک
ترکیده و شکسته:غر
تمیز داده شده:ممیز
تهی دست:ندار
جایی که سایه باشد:نش
جمع غزل:غزلیات
چای فرنگی:تی
چلیپا:صلیب
خبر خوش:نوید

خبر خوش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خوش گذرانی و شادمانی:عیش
دارایی:مال
رهبر دینی:امام
روحانی زرتشتی:موبد
روزه:صیام
زور و قهر:جبر
زیر پا مانده:له
سرای امیر:دار الاماره
سرنویس ها:عناوین
سلاح سرد دو دم:قمه
شاه شاعر:شه
شهر استان خوزستان:باغ ملک
عدسی:لنز
فرمان بردن:سر نهادن
فورا:بی درنگ
قاعده:روال
قبول نشده:رد
قطعی برای کتاب:جیبی
گرامی داشتن:تکریم
گونه و نوع:قبیل
لبالب:مملو
لنگه بار:تا
مایع رقیق کننده:تینر

مایع رقیق کننده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
متوالی:پی در پی
محوطه ها:میادین
مرغ حق:شب آویز
نشان دادن:ارائه
نمایش تلویزیونی:شو
نوع تفکر:ذهنیت
نوعی آفت کش قدیمی:ددت
نیتروژن:ازت
هنگام و زمان:اوان
واحد شدت جریان برق:آمپر
کشور آفریقایی:لیبی
کشور آفریقایی:کیپ ورد
کشور آمریکایی جنوبی:کلمبیا
کشور پرجمعیت:چین
یار پت:مت