جواب بازی جدولانه (2) 354  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 354 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آپارتمان دارای اثاثیه:مبله

آپارتمان دارای اثاثیه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آموزش و تعلیم:پرورش
اثر جلال آل احمد:زن زیادی
اثر قئودور داستایفسکی:جن زدگان
ادب آموخته:متادب
از پادشاهان پیشدادی:جم
از درندگان:یوز
از ما بهتران:جن
از هم جدا شده:گسسته
از ورزش های قدرتی:وزنه برداری  
اغتشاش و هرج و مرج:آنارشی
بالا امدن آب دریا:مد
بحر:دریا
بسیار رنج دهنده:جان کاه
به جا اوردن:ادا
بوی ماندگی:نا
پس از چیزی:پشت بند
ترساننده:هایل
تیم فوتبال اسپانیایی:گرانادا
جمع دایره:دوایر
چابک:جلد
حرص:آز
خو گرفتن:انس
دختران:بنات
در جای خود قرار گرفته:جا افتاده
درخشان:منور
راه بین طبقات:پلکان
سرپرست:ولی
سرمایه جاودانی:کار

سرمایه جاودانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سوار یگانه:یکه سوار
شالوده:اس
شترران:حادی
شهر خوزستان:گتوند
شهر فرانسوی:رن
شهر کرمان:رابر
شکایت :شکوه
صمغ ساقه گون:کتیرا
عدد دو رقمی:هشتاد
عمل:کردار
غار نبوت:حرا
فلز پر مصرف:آهن
فیلم مایکل کورتیز:کازابلانکا
فیلمی با بازی فرامرز قریبیان:کارناوال مرگ
قتل سیاسی:ترور
گرده:کول
مایهع بین عدسیه و شبکیه:زجاجیه
مردان:رجال
مژده رسان:بشیر
مفتوح:گشاده

مفتوح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
منفرد:تک
نو:ینگی
نوعی تفنگ و دوربین:شکاری
نوعی رنگ مو:حنا
نوعی ماهی:کفال
هرگز نه عرب:لن
هستی:وجود
هماهنگ شدن ساز و آواز:کوک شدن
همکاری با دیگران:مدارا
کاخ شاهی:دربار
کار بی مزد:بیگار
کاما:ویرگول
کشور آسیایی:ایران