جواب بازی جدولانه (2) 363  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 363 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آرزوها:امانی
آسیب:اک
ابر:اسفنج
اثر آنتوان چخوف:ایوانف
اثر رضا امیرخانی:مناو
اثر ساموئل بکت:چی کجا
اثر محمد حجازی:آیینه

اثر محمد حجازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از جنس نمد:نمدین
از روی احترام:احتراما
اشاره به دور:آن  
اعتقاد قلبی:ایمان
اندیشه ها:تدابیر
بالندگی:نشو و نما
بریان شده:برشته
بزه:گناه
بسیار عزیز:جانی
به خود بالیدن:غرور
بهره:نسیب
بوی رطوبت:نا
بی نزاکت:بی ادب
بیماری عفونی همراه تب:تیفوس
پادزهر:تریاق
پشیمانی:ندامت
پیش گیرنده:متقدم
تهیدست:ندار
تکیه کردن:لم
تیم فوتبال فرانسوی:اویان
خسارت:زیان
خم بزرگ:دن
خواب کودکانه:لالا

خواب کودکانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خیالات:اوهام
خیک:مشک
دانه دانه:یکی یکی
درخشان:تابناک
دوره ای:ادواری
رهگذر:عابر
روزانه:یومیه
راکار:سالوس
ساز بادی:نای
ساقه زیرزمینی گیاهان:ریزوم
سراینده منظومه ویس و رامین:فخرالدین اسعد گرگانی
سرنیزه:سنان
سوسن زرد:وج
شراب:می
شرافت:عز
شهر فرانسه:رن
شهر گلستان:گمیشان
شوم و نامبارک:نحس
صاحب:ذی
شایع و خراب:فاسد
عریان:برهنه
فتوکپی:زیراکس

فتوکپی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فوتبالیست برزیلی:ویلیان
فیلمی با بازی جک نیکلسون:تلالو
فیلمی با بازی مهران غفوریان:دختر میلیونر
گرد آمدن در یک جا:تمرکز
گل نارنجی رنگ:لادن
گوشه گرفتن:انزوا
گوشه گیری:انزوا
موی مجعد:فر
نقل کننده سخن:راوی
هرگز نه عرب:لن
کنجد کوبیده:ارده
کهن:قدیمی
کهنه و فرسوده:مندرس
یر به یر:مساوی