جواب بازی جدولانه (2) 364  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 364 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب ترکی:سو
آزاده:حر
آسیب:اک
آقای اسپانیایی:دن
اثر جلال آل احمد:اورازان
اثر خواجه عبدالله انصاری:رساله دل و جان
اثر ناتاشا امیری:هولا هولا
از درختان جنگلی:راش

از درختان جنگلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از سازهای ضربی:دف
از میوه های گرمسیری:موز  
از نوشابه های گازدار:لیموناد
استان ها:ولایات
باغ خرما:نخلستان
بتن مسطح:بتن آرمه
برگرداندن مکالمه فیلم:دوبلاژ
بیماری ریوی:سل
پاروی قایقران:فه
پایتخت کامرون:یایونده
پزشکان:اطبا
پیشکاری:مباشرت
تقسیم بر اساس صفات مشترک:رده بندی
تلخ عرب:مر
توانایی:قوت
توانایی:یارا
تون حمام:گلخن

تون حمام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تیری که با کمان اندازند:ناوک
تیم فوتبال انگلیسی:لستر سیتی
تیم فوتبال انگلیسی:هال سیتی
جراحت:ریش
جسم سفید بلوری برای دفع حشرات:نفتالین
حقه:کلک
خاطر:یاد
خداحافظی:وداع
داماد:ختن
دراز:بلند
درنوردیدن:طی
درون حاشیه:متن
دلایل:ادله
راست ایستاده:هج
رنگ:لون
زمین پر از درخت خرما:نحلستان
سرسرا:هال
سگ گزیده:هار
شوخی و بی حیایی:لور
طرز چینش وسایل خانه:دکور
ظرفیت:جنبه
عشق فرنگی:لاو
غلتک:رول
فرزند زاده:نوه
فرهنگستان:آکادمی

فرهنگستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی با بازی پروانه معصومی:راه دوم
گوشت خوک دود داده:ژامبون
لفظ انتها یا ابتدای کلمه:وند
ماه خارج:اوت
متصدی کتابخانه:کتابدار
مجرای خون:رگ
مرض:ناخوشی
ملون:رنگ بهرنگ
موی گردن اسب:یال
نزد عرب:لدی
نهر:رود
نوبت:وهله
نوشته:خط
نوعی از ابر:کومولوس
نوعی سنگ معدنی:یاقوت
هرگز نه عرب:لن
واحدی در سطح:آر
وقت و هنگام:لدی