جواب بازی جدولانه (2) 365  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 365 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب دهان:بزاق
ابزار کبابی:سیخ
اثر حسینقلی مستعان:نوری

اثر حسینقلی مستعان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از بت های جاهلیت:هبل
از سوره ها:سبا
از گل های معطر:شب بو
اسب رستم:رخش
اسرار:رازها
الهه خورشید مصر باستان:را
بحث:جستار  
به هوش باش:هان
بهره:سهم
بی دوام:سست
پایتخت سنگال:داکار
پسوند قید ساز:انه
پیوسته:یک بند
تشکیل صف برای نبرد:صف آرایی
جذب:ربایش
جریمه و تاوان سخت:نقره داغ
جشن باستانی:نوروز
حافظه:یاد
حرکت مارگونه:سینه خیز

حرکت مارگونه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خانه ها:مساکن
خاک:تربت
خر ورزشکار:گورخر
دارای رنگ تیره:شبرنگ
درخت نارنج:نارنجبین
دردمند:رنجور
دشت و صحرا:هامون
دشوار:صعب
دفعه و مرتبه:بار
دوستان:یاران
دیدار پزشک:ویزیت
راننده ناو:ناوبر
راه کوتاه:ره
زبان باستانی ایتالیا:لاتین
زدن قلب:ضربان
زیاد بودن:فزونی
سرازیر کردن:ریختن
سگ بیمار:هار
سیماب:مرکور
شهر کردستان:بیجار
شوفر:راننده
شکنجه و آزار:زجر
شکوه:فر
شکیبایی:صبر
غده ای در گلو:تیروئید

غده ای در گلو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلم شان شلزینجر:پنجره ای به سوی پاسفیک
فیلمی از سیروس الوند و با بازی فرامرز قریبیان:ریشه در خون
قدم:گام
قراضه:لکنته
گوشت کباب کرده:شوی
گوی جهان نمای جمشید:جام جم
متصدی کتابخانه:کتابدار
مفهوم ها:معانی
مقیاس کردن:اندازه گرفتن
نامساعد:ناجور
نزدیک:مقارن
نسج و الیاف:فیبر
هوشیاری:زیرکی
کرانه و سو:شق
کشور اروپایی:اتریش
یک عدد :یکی