جواب بازی جدولانه (2) 372  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 372 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب منجمد:یخ
آشکار و واضح:روشن
ابر:سحاب
ابله:نادان
اثر جمال زاده:خاک و آدم
اثر فئودور داستایفسکی:نازکدل
اثر ناصر خسرو:وجه دین
امانتدار:امین
بازیگر فیلم مجسمه:امین تارخ

بازیگر فیلم مجسمه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بخار دهان:ها  
بخشش و عطا:داد
برابری:مساوات
بلندی قامت:قد
بنا:ساختمان
به خاک سپردن:خاک کردن
به هوش باش:هان
بی حس:لس
پایین:زیر
پرنده زیبا:قو
پست و حقیر:رکیک
پشت:کول
پیچ و تاب:کشوقوس
تحویل دادن و تسلیم کردن:رساندن
تذکر:یادآوری
چایخانه:کافه تریا
چست و چابک:فرز
چوب خشک:خشب
حالت روحی:مود
حرف سوم الفبای یونانی:گاما
حکمت ارسطو:مشا
حکمت ماورا الطبیعه:متا فیزیک
خاک کوزه گری:رس
خوک نر:ساد
دشنام دادن:شتم
دهان:کام
دین و آیین:شرع
راست ایستاده:هج
رطوبت:نم
روز مقدس:یوم الله
روز نهم محرم:تاسوعا
زمینه:تم
زن بابا:نامادری
سرشت:طینت
شاهرگ مصر:نیل

شاهرگ مصر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شایستگی:صلاحیت
شهر خراسان رضوی:نیشابور
شهر مازندران:جویبار
شوم:نامیمون
شکاف میان قلم:فاق
صاحب:ذا
طعنه زن پیاز:سیر
عشق فرنگی:لاو
فوتبالیست پرتغالی:نتو
قلعه کوچک:ارگ
قمر مصنوعی:یو
گرد:مدور
لشکر:جند
میل کردن:رو آوردن
ناله و فغان:ژح
نور دهنده:نیر
همان میدان است:میدان گاه
همیان:بدره
والیبالیست ایرانی:شهرام محمودی
وحشی:دد
وسیله تسطیح جاده:غلتک
کشور آسیایی:اردن
کوپن:کالابرگ

کوپن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کوفتن:دق
یار زن:مرد