جواب بازی جدولانه (2) 374  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 374 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آشپزخانه باز:اوپن
آشیانه مرغ:عش
آفرین فرنگی:براوو
اثر اسماعیل فصیح:دل کور
اثر برتراند راسل:الفبای نسبیت
از سبزی های خوردنی:تره
از شهرهای استان تهران:پردیس
از مرکبات:بالنگ
از نیروهای ارتش:هوایی

از نیروهای ارتش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اسیر:دربند  
انگشت کوچک:انگک
بالا بردن:ترفیع
بایگانی:آرشیو
برآمدگی پشت شتر:کوهان
براده آهن:تراشه
پارچه پوشش صورت:روبند
پسوند شباهت:سا
پشت سر:پس
تقارب:همگرایی
توری ضد پشه:پشه بند
جدا:گسسته
چپق کوچک:پیپ
چین و شکن:یرا
حرف نوروزی:سین
حسرت و دریغ:هیهات
حفر کننده:حافر
خانه دوم دانش آموز:مدرسه
خرس عرب:دب
خشکی:یبس
در بزرگ:درب
درس دادن:تدریس
درک کردن:فهم
ده هزار متر مربع:هکتار
ذکر و دعا:ورد

ذکر و دعا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
راندمان:بازده
رنج:درد
روا شمردن:تجویز
رونوشت گرفتن از سند:فتوکپی
ساز شاکی:نی
ستایش کننده:مادح
شرخوش:شنگول
شادباش گفتن:تبریک
شعر در زندان:حبسیه
شهر یوونتوس:تورین
عمل و کردار:کنش
فنا:نیستی
فیلمی با بازی مهدی هاشمی:تلفن همراه رئیس جمهور
فیلمی با بازی میترا حجار:غریبانه
قلعه کوچک:ارگ
گرفتن یا پرداختن بدهی:تسویه حساب
لوله گوارشی:مری
مدرسه ها:مدارس
مرد سالخورده و با تجربه:ریش سفید
ملتهب:سوزان

ملتهب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناگزیر:وادار
نور اندک:کورسو
نوشیدن:درکشیدن
نوعی ساز بادی:نی انبان
نوعی لباس بلند مردانه:قبا
کاتالیزگر پروتئینی:آنزیم
کشور آسیایی:هند
کشور آفریقایی:لسوتو