جواب بازی جدولانه (2) 377  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 377 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آن چه نثار می‌شود:فدا

آنچه به وعده فروخته شود:نسیه
اثر علی شریعتی:آثارجوانی
اثر منیرو روانی‌پور:زن فرودگاه فرانکفورت
از بین رفتن:زوال
از سازها:پیانو
از گناه کسی گذشتن:بخشودن
اندازه بودن:قد دادن
با ادب:مودب
باران تند و شدید:رگبار

باران تند و شدید در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بدنامی:رسوایی
بنده زر خرید:قن
به ناگاه:ناگه
پایتخت آندورا:اندورالاولا
پایتخت اتریش:وین
پدر مرده:یتیم
پراکنده کردن مایعات:پاشیدن
پرده توری:شف
پنبه‌زن:حلاج
پهلوان:گو
پیشرو:طلایه
ترک خفیف استخوان:مو
تصدیق روسی:دا
تکرار حرف:نن
جا:مکان
چه کسی:کی
خدای درویش:هو
خریدار:مشتری
خطاب بی‌ادبانه:هی
خوب و خوش:خه
خود این:همین
درخت زبان گنجشک:ون
دردسر:زحمت
درشت و محکم:کت وکلفت
دست دوم فروش:سمسار
دوک، ریسه:شبک
رجحان:برتری
روشندل:کور

روشندل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ریسمان گرد کرده:کلاف
زبان ایران در زمان ساسانیان:پهلوی
زنده:حی
زور:قوت
زیارت کعبه:حج
زیست:زندگی
سالخورده:مسن
سهمیه:جیره
شهر البرز:هشتگرد
شکوه:فر
شیفتگی و عاشقی:شیدایی
طاقچه:رف
طبقه زمین:لایه
عدد ورزشی:دو
فوتبالیست آرژانتینی:گاگو
قرائت کردن:خواندن

قرائت کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قوه حافظه:یاده
گداختن:ذوب
گستردنی:فرش
گلوله کوچک شیشه‌ایکتیله
گمراهی:ضل
گوش دادن:نیوشیدن
لباس:رخت
لوچ:دوبین
مجاز از موجود معصوم‌و بی‌گناه:طفلک
مطلوب و مرغوب:دلاویز
مفصل در و پنجره:لولا
نژاد مردم روسیه:روس
نهان‌ها:خفایا
همسر زن:شو
وسیله یک طرفه کردن جریان الکتریکی:دیود
کتف و شانه:خا
کشور آفریقایی:گامبیا