جواب بازی جدولانه (2) 380  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 380 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولیآشیانه مرغ:عش
آهو:ظب
اثر آندره ژید:ایزابل

اثر آندره ژید در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر شهریار مدنی‌پور:ارواح شهرزاد
اثر صادق چوبک:اسایه ادب
اجازه ورود دادن:راه دادن
از روی نادانی:ابلهانه
اشاره شده:مشار
افسری‌درخدمت افسرعالی‌رتبه:اجودان
امروزی:مدرن
ایزد آب ایران باستان:آناهیتا
بالای فرنگی:آپ
بالندگی:نشوونما
بدنامی:ننگ
بدون شک:یقین
برانگیزنده ترحم:رقت بار
بیرق:لوا
پاره آتش:شرر
پخش و پلا:ولو
پیچ و تاب:خم
تند و سریع:زود
توانایی و مهارت:زبردستی
تیشه درودگریکتش:جایزکروا
جوان شدن:فتا
چهره:رو
چین خوردگی لباس یا پارچه:کیس
حالت روحی:مود
حرف درد:آخ
حرف فاصله رسان:تا
حرف نهم یونانی:یتا

حرف نهم یونانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حق شکرگزاری:شکرانه
خالص:قح
خو گرفتن:انس
خوراک طیور:دان
دانا:فهیم
دفع:ذب
دو یار همقد:اا
دیوار گلی:دای
رشته کوه افغانستان:هندوکش
رفتار به ناز:چم
زخم زدن:جرح
سرکشی و دشمنی:یاغی گری
شهر خوزستان:رام هرمز
شهر مرکزیکهندودر
صدای در زدن:تقتق
غار نبوت:حرا
غربال:الک
غیر از:جز
فرزند ناخلف:نا اهل
فیلمی با بازی پرویز پرستویی:بانوی من

فیلمی با بازی پرویز پرستویی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی با بازی داریوش‌ارجمند:نازونیاز
گوارا:هنی
گونه:نوع
لاستیک خودرو:تایر
لاغر:نحیف
لشکر، سپاه:جند
ماه خارج:اوت
ماه ششم میلادی:ژوین
مایع آبادانی:آب
مجروح:جریحه دار
نابودی:فنا
نجات دهنده:ناجی
نقاش:رسام
نوشته اصلاح نشده:پیش نویس
وسیله تعیین جهت باد:باد نما
کشور آمریکای شمالی:پاناما
کنایه از لو دادن کسی:آدم فروشی
یاغی و سرکش:نافرمان