جواب بازی جدولانه (2) 382  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 382 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آرزومند:امیدوار
آماس:ورم
ابله:نادان
اتاق تعویض لباس:رختکن

اتاق تعویض لباس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اختلاف‌پتانسیل الکتریکی:ولتاژ
از پیامبران:ادریس
از روی عقل و تدبیر کار نکردن:ندانم کاری
اندیشه بد:وسواس
بارها:مکررا
بدی:شر
بزرگ ایل:بکتاش
پادشاه:کیا
پایان‌ها:اواخر
پایدار:ماندگار
پریشان و آشفته:گیج
پوشیده و پنهان:مستور
پیشوند زمین‌شناسی:ژیو
تقویت امواج رادیویی:رله
توشه راه:زاد
جد:نیاک
چاقوی خطاط:قلم تراش
چهره:وجه
حرف افسوس:آه
خردمند:هوشیار
خمیازه:دهان دره

خمیازه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خوبی:نکویی
در آن نی فراوان روید:نیزار
در حال فرار:گریزان
درنگ کننده:متاخر
دریافتن و فهمیدن:ادراک
دسبند زینتی:النگو
دستگاه ضبط مغناطیسی:ویدیو
دودلی:ریب
راز ناگشودنی:سربه مهر
راهنمایی:هدایت
رب‌النوع:الهه
زنان:نسوان
زیرکی:کیاست
سپاس:شکر
سوا:جدا
شهر ایتالیایی:پارما

شهر ایتالیایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر کهگلویه و بویراحمد:سی سخت
عطر بستنی:وانیل
فراغت و سکون:آرامش
فربه:پروار
فوت کردن:دمیدن
فوتبالیست اسپانیایی:راموس
فیلم فرانسیس فورد کاپولا:دراکولای براماستوکر
قرض:وام
گیشه:باجه
لیکن:اما
مدارک:اسناد
مکر و فریب:تزویر
ناگزیر:لاجرم
نهایی‌ترین امتیاز:رکورد
نوشتن:نگارش
نوع:طور
نوعی پارچه کتان:برد
نیا:جد
کارگردانان «فارگو»:برادرانکوین
کدو:اج
کلام خودستا:من