جواب بازی جدولانه (2) 385  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 385 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آش:با
ابدی:لایزال
ابزار نقاش:کاردک

ابزار نقاش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر سنایی:سیرالعباد الی المعاد
اثر علی محمد افغانی:دکتربکتاش
از خدایان مصری:رع
از عشاق تاریخ:شیرین وفرهاد
انجام دهنده:فاعل
باب روز:مد
بزدل:ترسو
به دنیا آوردن:زا
بی‌کفایت:نالایق
پیمان بستن:بیعت
پیوسته و جاوید:سرمد
ترش و شیرین:مز
ترعه:کانال
تصدیق آلمانی:یا
تصدیق روسی:دا
تکان خوردن:حرکت
چشمه جوشان:زهاب
چه بسیار:بسا
حرکت در هوا:پرواز
حیوانات اهلی:دام
خانه ییلاقی:ویلا
خداوندی:ربوبیت
خردمند:هوشیار
خیزران:بامبو
دارای سبیل پرپشت:سبیلو
داستانی از صادق هدایت:داشاکل

داستانی از صادق هدایت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دانه خوشبو:هل
در آغاز:بدوا
دست نخورده:بکر
دو یار همقد:اا
دودمان:اروق
رجز:لاف
رود آرام شولوخوف:دن
روز پس از دیروز:امروز
روزی داده شده:مرزوق
زشت:رکیک
سرخ کمرنگ:ال
سره:ناب
سود:بهره
سوزان:شعله ور
شهر آذربایجان شرقی:مرند
شهر کرمان:فهرج
شکار:صید
صدای پشه:وز
ظهر:نیمروز
عدد ورزشی:دو
عضو رونده:پا
علی‌حده:جداگانه
فرهنگستان:آکادمی
فصل برداشت گندم:درو
فوت:مرگ
قصد کردن:همت
قطعه احتیاطی:یدکی
گوسفند فربه:پرواری
گوشت ترکی:آت

گوشت ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لباس اتاق عمل:گان
مادر لر:دا
ماهر:وارد
متابعت:پیروی
محل ورود:در
مرسوم:رایج
مرض قند:دیابت
منصوب به علی (ع):علوی
نیلوفر:ابرود
هویدا:بارز
کتف و شانه:خا
کوبیدن:دق
کوچکترین مقدار هر کمیت فیزیکی:کوانتوم