جواب بازی جدولانه (2) 386  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 386 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


اتفاقات:سوانح
اثر امیل زولا:نانا
اثر روسو:نامه هایی از کوهستان
اثر گوته:فاوست

اثر گوته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اختراع نوبل:دینامیت
از بیماری‌های کودکان:خروسک
از حروف یونانی:امگا
از خواهران برونته:آن
از مراسم بزرگداشت:چهلم
اسباب و اثاثیه:مان
بازیگر فیلم مریم مقدس:شبنم قلیخانی
بانگ و آواز:ندا
بخشنده:حنان
برآمدگی شبیه دندان:دندانه
برادر حضرت موسی (ع):هارون
برانگیزنده دلسوزی:رقت بار
بسیار نالنده:انان
بند در نوشته:پاراگراف
بهشت‌ها:جنات
بی‌مرگ:لایموت
بی‌مروت:نامرد
پرش:جهیدن
پروردن:تربیت
پوست دباغی شده:چرم
تباه، هلاک:دمار
تخت و سریر:اریکه
تکرار حرف:نن
تیشه بزرگ:تش
چهره:دیدار
حرف همراهی:با
خرمافروش:تمار
خستگی ناپذیر:نستوه
دروازه‌بان اسپانیایی:رینا
دمل:آبسه
دوندگی:خت
راه کوتاه:ره
روایی:داستانی
زنگ کلیسا:ناقوس
ساز شاکی:نی
ساکن شدن:منزل کردن

ساکن شدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سختی و بدبختی:شقا
سرشت:طینت
سم‌ها:سموم
سیاح:توریست
شادمانی:مسرت
شهر اصفهان:اردستان
شهر تهران:شمیرانات
شهر زنجان:خرم دره
شهر فارس:نیریز
طایفه:دودمان
طفل:کودک
قسمت خارجی ساختمان:نما
قوت لایموت:نان
مجاز از اینترنت:نت

مجاز از اینترنت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مشک:خی
من عرب:انا
مکافات:جزا
ناپسند:بد
نت پایه قطعه موسیقی:تونیک
نسخه برداشتن:رونویسی
نیک اختر:بیداربخت
کامل:تام
کشتی جنگی:ناو
کشور آسیایی:ویتنام
کشور غله:کانادا