جواب بازی جدولانه (2) 388  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 388 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب‌بند:سد
آسودگی:رفاه
ابتر:دم بریده
ابزار سوراخ کردن:مته
اثر منصور کوشان:راز بهار خواب
از حشرات اجتماعی:موریانه

از حشرات اجتماعی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از شهرهای یزد:حمیدیا
از صافی گذرانیدن:پالاییدن
از نت‌ها:فا
افکندن:رمی
اندک:جزیی
ایستگاه قطار:گار
باده‌فروش:خمار
به خاطر آوردن:یاد کردن
به هوش باش!:هان
بیماری:دا
بیکاره و بیهوده:هرزه
پایتخت کشور فلاسفه:آتن
پایتخت کوبا:هاوانا

پایتخت کوبا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پایین:زیر
پرنده‌ای شبیه کبک:دراج
پرنیان:حریر
تیر انداختن:رمی
تیر پیکان‌دار:یب
چرک:ریم
حرف اول:الف
حرکت باد:وزش
خانه‌های ریز روی عکس:ترام
خوراکی از سیب زمینی:کتلت
درد چشم:رمد
دزدیدن:استراق
دفع کننده بلا:بلاگردان
دورویی:ریا
دیوار گلی:دای
ذوب کردن:آب کردن
رئیس جمیز باند:ام
ستون بدن:پا
سخن آهسته از روی خشم:غرولند
سرکش:نافرمان
سلاح انفجاری:بمب
سنبل کوهی:فو
شاه کوتاه:شه
شهر البرز:نظرآباد
شهر خراسان جنوبی:قاینات
شهر کرمان:نرماشیر

شهر کرمان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
صریح و آشکار:نص
طایفه:ایل
طرز:روش
فلز چهره:روی
قسمتی از سوره:آیه
لقب اصفهان:نصف جهان
ماده سبزرنگ گیاه:کلروفیل
مراقبت در انجام کاری:نظارت
مشتعل شد:زبانه زدن
مقابل روز:شب
میان:بین
میان:لا
ناآشنا به کار:ناوارد
نخست، اول:یک
نرم‌افزار موبایل:آپ
نشانه شادی:خنده
همسفران:همراهان
کبوتر دشتی:یمام
کشور آفریقایی:موریتانی
کلمه تنفر:اف
کوبیدن و نرم کردن:ساییدن
یار نیمکت:میز