جواب بازی جدولانه (2) 394  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 394 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آلت فلزی سر کج:کجک
آهسته حرف زدن:نجوا

آهسته حرف زدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ابزاری اندازه گیری دما:دماسنج
اثر نیما یوشیج:مانلی وخانه سریویلی
از بم‌ترین آلات موسیقی:کنترباس
از پادشاهان پیشدادی:جم
استفراق:قی
استوار و سخت:متین
الفبای موسیقی:نت
امیدواری:ارتجا
برچسب:لیبل
بسیار حمله کننده:کرار
بلی:اری
به دنیا آوردن:زا
پایتخت اندونزی:جاکارتا
پستی:دنایت
پیدا شده:یافته
پیشه:کار
تازه بنا شده:نوساز
تزویر و چاره:ترفند
تنظیم شدن موتور ماشین:آب بندی
توان:تاب
تیم فوتبالی اسپانیایی:سویا
جان‌نثار:فدا
جاندار ذره‌بینی:میکروب
جانشین:نایب
حد وسط:بینابین
حرکت فتحه:زبر
خانه‌های شاعر:ابیات
خرس آسمانی:دب
درخت قالی:دار
درست و بی‌نقص:کامل
دریافت سخن از حرکات لب:لب خوانی
دست کم:لااقل
دوره‌ای برای یادگیری کار:کارآموزی
رخداد:اتفاق

رخداد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رطوبت:نم
رنگ به رنگ شدن:تلون
رود آرام:دن
زبان مالیدن:لیسیدن
زهره:ونوس
شبانگاه:مسا
شهر خراسان شمالی:ایور
شهر خوزستان:آبادان
شهر کنار دریا:بندر
صورت:رخ
طول عمر:سن
عشق فرنگی:لاو
عیاش:کامران
غیر ایرانی:انیران
فهماندن:حالی کردن
فوتبالیست اسپانیایی:ناواس
قبول کردن:اجابت
لازم:ضرور
ماساژ دادن به سبک گرمابه:مشت ومال دادن
مدرک:سند
مسئول دریافت و پرداخت پول در بانک:صندوق دار
مقابل روز:شب
ملکه مقتدر انگلیس:ویکتوریا

ملکه مقتدر انگلیس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نرس:پرستار
نصف چهره:نیمرخ
نفس کشیدن:تنفس
نوعی پارچه لطیف و سبک:فلانل
کشور آمریکای مرکزی:بلیز
کمربند فرضی زمین:استوا