جواب بازی جدولانه (2) 396  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 396 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب دهان:خدو
آموزشگاه هنر:هنرکده
ابزار باغبانی:بیل
اثر پا:رد
از سفتی در آوردن:نرم کردن
امر از آمدن:بیا
ایوان:رواق
بران:تیز
برجستگی لاستیک:آج
برگه:فیش
بزرگ شدن:قد کشیدن
به دنیا آوردن:زا
به زور وا داشتن به کاری:جبر
پایان‌نامه:تز
تر و تازه:ترد
ترساننده:هایل
تظاهر:ریا
تمامیت‌خواه:توتالیتر

تمامیت‌خواه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جایشان با هم عوض شده:جابه جا
جعبه میز:کشو
جلوی جریان چیزی را گرفتن:بند آوردن
جمع عبارت:عبارات
جمع نجیب:نجبا
چریک:پارتیزان
چین و شکن:یرا
حجم فرعونی:هرم
حرکت فتحه:زبر
حصار:بارو
حیران و مبهوت:هاج و واج
خداوند:رب
خوب و خوش:نیک
خونبها:دیه
درجه‌داری در نیروی دریایی:دریا بان
درمان:معالجه

درمان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درون دهان:بج
دقیق:نازک بین
دل:قلب
دو استخوان بالای سینه:ترقوه
راست ایستاده:هج
رشک بردن:غیرت
زنده:حی
سازش کردن:کنارآمدن
سخت‌تر:اشد
سرما:زم
شهر اصفهان:نجف آباد
شهر کرمان:نرماشیر
شهرنشین:مدنی
صومعه:دیر
طلایی:زری
عفو کننده:عافی
عوض کردن دو چیز باهم:مبادله
غده پروانه‌ای شکل در گلو:تیرویید
فوتبالیست ایتالیایی:زازا
قسمت بدون نوشته کاغذ:جاخالی
مأیوس:نا امید
محدوده حرکت خودرو در جاده:لاین
مرتجع لاستیکی:کش
مروارید:در
منقل:آتشدان

منقل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناسیونال:ملی
نامناسب:ناهموار
نت چهارم:فا
نزاکت:ادب
نوعی برادر و خواهر:تنی
نوعی بیماری ویروسی‌خطرناک:ایدز
نیا:جد
کارگردان «آنی هال»:وودی آلن
کنایه از فر و شکوه داشتن:برو بیا داشتن
کوچکتر:که