جواب بازی جدولانه (2) 397  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 397 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آبی که بیهوده جاری شود:هرزآب
آشکار:هویدا
آفرینش زیبایی:هنر

آفرینش زیبایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آگهی:رکلام
آنکه اختیار کامل دارد:تام الاختیار
اثر ساموئل بکت:نام ناپذیر
از درجه‌داران:گروهبان
اشاره به دور:آن
امر از پیدا کردن:یاب
اندکی:لختی
اندیشناک:نگران
اهل ساری:ساروی
بالادست:مافوق
برجستگی زیر گونه:لپ
بزرگان طریقت:اوتاد
بوی رطوبت:نا
بیهودگی و هرزگی:یاوگی
پایتخت ویتنام:هانوی
پرچم:لوا
پروژکتور:نورافکن
پشیمانی:ندم
پوست:قشر
تهی‌دست:بینوا
تیر انداختن:رمی
جریان، بحبوحه:کوران
چرخ چاه:دولاب
حیوان:جانور
خبرچین:جاسوس
خواندن با صدای بلند:دکلمه
خوک نر:ساد

خوک نر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درختی پر شاخ و برگ:نارون
دوستان:یاران
رتبه کارمندی:اشل
روز عرب:یوم
روشن و آشکار:بدیهی
سود:بهره
شبیه:مانند
شهر آذربایجان شرقی:هوراند
ظالم:ستمگر
عدد دو رقمی:هشتاد
غنی:بای
فراموش شدن چیزی در جایی:جاماندن
فیلمی با بازی محمد دلجو:ماهی ها درخاک میمیرند
قابله:ماما
گرفتن:اخذ
گروه مردم:قوم
مادر:مام
محل خرید و فروش:بازار
مضطرب:نگران
معطر:بویا
ملخ دریایی:قمرون
میزان ... ملت است:رای
ناپسند:مکروه
نمادین:سمبولیک
نویسنده «زنان دانشمند»:مولیر

نویسنده زنان دانشمند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هر چیز بسیار ریز:ذره
هزینه:خرج
ورزش پهلوانی:کشتی
وسیله پرتاب سنگ:تیرکمان
کارکرد:راندمان
کجاست:کو
کلاه لبه دار:کاسکت