جواب بازی جدولانه (2) 403  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 403 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آینده:آتی
اتوماتیک:خودکار
اثر حسینقلی مستعان:نوری

اثر حسینقلی مستعان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر عبدالحسین زرین کوب:آشنایی با تاریخ ایران
اثر فئودور داستایفسکی:ماری دهقان
اثر هوشنگ گلشیری:جن نامه
از استان‌ها:فارس
از استان‌ها:کردستان
از سوره‌ها:ذاریات
استوار ساختن:تحکیم
ایراد الکی گرفتن:اشکال تراشیدن
با برق کار می‌کند:برقی
باران اندک:رش
بزرگ:گت
بشاش:خنده رو
پوست بز دباغی شده:تیماج
پیاله:جام
تالاب:آبگاه
تصدیق انگلیسی:یس
تنظیم وسائل صحنه نمایش:میزانسن
جانی:آدمکش
جست و خیز کننده:جهنده
چرخ چاه:دولاب
حرف پیروزی:وی
حرف ندا:یا
حیران:هاجوواج
خدا:ایزد
خدمتگزار:چاکر
خرمافروش:تمار
خونبها:دیه
درون:داخل
دستور کار یک مجلس:برنامه
رازها:اسرار
روز تولد:زاد روز
زشت:بد ترکیب
زنده:حی
ستاره برزیلی بارسا:نیمار
سردخانه قدیمی:سرداب

سردخانه قدیمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شلوار جین:لی
شناگر:آب باز
شهر تهران:ورامین
شهر فارس:داراب
شهر قم:کهک
شهرک غرب تهران:اکباتان
عدد تنفسی:شش
عود:ند
فیلم مارتین اسکورسیزی:رفتگان
فیلمی با بازی رضا کیانیان:فرش باد
قدرت:زور
قدیم، گذشته:باستان
قطعی برای کتاب:جیبی
قوم کم حرف:لر
گریبان:یخه
گریه کنان:نالان
لحظه:دم
محل ایستادن پیش‌نماز:محراب
مخلوط سیمان و پنبه:ایرانیت
مخلوطی از آهک و خاکستر:ساروج
مروارید:در
مسابقه:کورس
مقابل:ازا
ناشی:ناوارد
نام قومی ایرانی:پارس
نوعی پوشش بام:ایرانیت
نوعی ماهی کنسروی:ساردین
هنرپیشه:اکتور

هنرپیشه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کتاب مقدس یهودیان:تورات
کشور اروپایی:رومانی
کمبود گرما:سرما
یاری:مدد