جواب بازی جدولانه (2) 407  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 407 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آرامش دهنده دل:دل آرام
اثر پرویز قاضی سعید:جوانه های پاییزی
اثر رضا امیرخانی:ارمیا
اثر محمد ایوبی:صورتکهای تسلیم
اثر هرمان هسه:سیدارتا
از آجیل‌ها:بادام
از پیامبران:داود
از سوره‌ها:ذاریات
اسب آذری:ات

اسب آذری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بازدید و تخمین:ورانداز
بانگ قمری:وت
بدبخت:تیرهروز
بدگوهر:نانجیب
به درجه اجتهاد رسیده:مجتهد
به سوی:الی
بی‌مو:تاس
پاره و کهنه:ژنده
پالیز خربزه و هندوانه و ...:لته
پایتخت ماداگاسکار:انتاناناریوو

پایتخت ماداگاسکار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پایتخت هند:دهلی نو
پست الکترونیکی:ایمیل
پسوند شباهت:سا
پیرامون:حریم
تصدیق نجار:اره
تمیزی:پاکی
توانگر:متمول
تویی لاستیک خودرو:تیوپ
خداوند:یزدان
خزنده گزنده:مار
خود این:همین
داد و فریاد:هوار
دارای اجر و پاداش:ماجور
دردمندی:تالم
دزد:لص
رطوبت:نم
رقم‌سمت‌راست عدد طبیعی:یکان
روده‌دراز:وراج
سرگذشت:ماجرا
سه پایه خوراک پزی:دیگ دان
سوار بی‌همتا:یکه تاز
شالوده:بنیان
شهر فارس:سپیدان
شهری در چین:تیانجین
صدای خنده:هرهر
طعم:مزه
ظرف چای خوری:فنجان
عرصه:میدان
فرش بزرگ:قالی
قمر مصنوعی:ماهواره
گردش:دور
گردش:سیران
گیاهی خاردار:یز
گیشه:باجه
ماشین چاپ سریع:رتاتیو
مال‌دار:دارا
مترجم:ترجمان
مجموعه قطعات جلوی خودرو:جلوبندی
مرغ می‌رود:جا
مکان:بنک
مکان:جا
نابینا:کور
ناسیونالیست:ملی گرا
ندا کردن:جار
نزد عرب:لدی
نوعی رقص برزیلی:سامبا

نوعی رقص برزیلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی ظرف مسطح:سینی
نکات ریز:جزییات
نکته سنج و دقیق:ریزبین
یون مثبت:آنیون