جواب بازی جدولانه (2) 412  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 412 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آمریکایی:یانکی
ابزار:ادات
اثر بالزاک:شوان ها

اثر بالزاک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر پا:رد
اجرا کننده در تلویزیون:مجری
ارزش چیزی را تعیین کردن:سنجیدن
از پیامبران:یونس
از روی عقل و تدبیر کار نکردن:ندانم کاری
اسب آذری:آت
اصوات:صداها
انبار کشتی:خن
انبوه شدن:تراکم
اهل یک ناحیه:بومی
ایلات:طوایف
برنامه کامپیوتری:نرم افزار
پاسبانی:کشیک
پایتخت هزار کیلویی:اتن
پسوند پیدا کننده:یاب
ترسایی:نصرانی
تیر پیکاندار:یب
تیم فوتبال ایتالیایی:کالیاری
جاری کردن:ادرار
جدایی انداختن:تفرقه
جمع قطره:قطرات
جمع ناموس:نوامیس
جمع نتیجه:نتایج
جنگ و نبرد:رزم
چهره و رخسار:وجنه
چک برگشتی می‌خرد:شرخر
حشره گزنده:ساس
حشره‌ای سبز رنگ:آخوندک
حیوان گردن دراز:زرافه
خفه شدن در آب:غرق
خودروی حمل مایعات:تانکر
داروخانه بزرگ:دراگاستور
دزدیدن:کف رفتن
دیوار بلند:ترا
رود آسیای میانه:سیردریا

رود آسیای میانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رویکرد:رهیافت
سردابه مردگان:دخمه
سعی و کوشش:جد
سوبسید:یارانه
شراب انگوری:می
شناس:آشنا
شهر استان مرکزی:دلیجان
شهر خراسان شمالی:ایور
شهر مرکزی:نراق
شکست و پراکندن دشمن:هزم
طلا:زر
عالم و بافرهنگ:فرهیخته
عید ویتنامی‌ها:تت
فرار کردن:گریز
قابله:ماما
گوارا:مهنا
مال‌دار:دارا
مبالغه کردن:گزاف گویی
محل افروختن آتش:آتشگاه
مدلل ساختن:ثابت کردن
مرتجع فلزی:فنر
مرد پیر:شیخ

مرد پیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مزده دهان جمع کن:گس
نابود شونده:فانی
نسبت‌شوهران دو خواهر:باجناق
نهر:رود
نوعی پاپوش:گیوه
هوای گرم و مرطوب:شرجی
واسطه:میانجی
ورقه نازکی از برف:برفک
کادر عکس:قاب
کرانه‌های آسمان:آفاق
کرم شب‌تاب:آتشک
کسان:افراد