جواب بازی جدولانه (2) 415  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 415 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آشفته شدن:شوریدن
ابزار نجاری:رنده
اثر اسماعیل فصیح:نامه ای به دنیا
اثر با دست نوشته شده:دست نویس
اثر شولوخوف:دنارام

اثر شولوخوف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر صادق چوبک:تنگسیر
اج:کدو
اربعین:چهلم
از پیامبران:داود
از چاشنی‌ها:سس
از سوره‌ها:قیامه
از شهرستان‌های استان ایلام:چرداول
از لبنیات:ماست
ایالتی در آمریکا:کارولینای جنوبی
باقی:مانده
بزرگ‌منشی:نب
به تفصیل گفتن:بسط دادن
بی‌بند و بار:ولنگار
بیع:خریدن
پای‌افزار:لکا
پایتخت لسوتو:ماسرو
پسوند تصغیر:چه
تقویت امواج رادیویی:رله
توانایی:یارا
توقف موقتی والیبال:تایماوت
چه بسیار:بسا
حرف ندا:ای
حرف ندا:یا
خدمت و غمخواری:تیمار
خطا کننده:خاطی
دارای پستی و بلندی:ناهموار
در راه هدفی جان دادن:فداشدن
ده ریال:تومان
دوای فرد اسهالی:اوآراس
دوستی:ود
دولا شدن:تاشدن
دیوار بلند و محکم:ترا
ذکر و دعا:ورد
روحانی مصر باستان:کاهن

روحانی مصر باستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زن زیبارو:جمیله
زندگی و حیات:زیست
سرد مطبوع:خنک
سروده‌های زردشت:گات
سلاح جنگی قدیمی:کمان
شامه نواز:بو
شدت دادن:تشدید
شهر آلمان:بن
شهر اصفهان:سمیرم
شهر کردستان:سنندج
غارت:تاراج
غیر مسطح:ناهموار
فرزند، پسر:ولد
فیلمی از وودی آلن:رویای کاساندرا
گروه اسبان:خیل
گریه سوزناک:زاری
متدین:دیندار
محتمل است:شاید
محل افروختن آتش:آتشگاه
ملیح:بانمک
منصوب:نشانده
موش‌خرما:راسو

موش‌خرما در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نجات دهنده:رهاننده
نهر:رود
همه را شامل می‌شود:هر
واحد پول ایران:ریال
کتف:شانه
کشتزار نیشکر:نیستان
کشور آسیایی:کویت
کشور آفریقایی:مراکش
کشور اروپایی:لهستان