جواب بازی جدولانه (2) 416  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 416 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آگهی:رکلام
آگهی کوتاه تبلیغاتی:تیزر
آنچه موجب سرسام شود:سرسام آور
ابر نزدیک زمین:مه
اثر جواب مجابی:چند نمایش نامه
اثر چربی:لک

اثر چربی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر رضا امیرخانی:مناو
اثر شاتوبریان:سفرنامه
اختراع مارکونی:رادیو
از پرندگان شکاری:شاهین
از سوره‌ها:مرسلات
از نسبت‌های مثلثاتی:کتانژانت
از هنرهای نمایشی:تیاتر
از یک پدر و مادر:تنی
اقسام:انواع
انبار کشتی:خن
با هم جنگیدن:تخاصم
بار دوم:ثانیا
باریک:تنگ
بازیگر فیلم «پروانگی»:مهدی سلوکی
بنیاد:اس
به تصویب رسیده:مصوبه
بیهوده و بی‌نتیجه:نافرجام
پایتخت ماداگاسکار:انتاناناریوو
پسوند تصغیر:چه
توان:بنیه
تیردان:ترکش
تیره و تار:تاریک
جوجه‌تیغی:راورا
چاق و قد کوتاه:خپله
حرف افسوس:وای
حقیقت و نهاد چیزی:ماهیت
خاک صنعتی:رس
خدای درویش:هو

خدای درویش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خوراکی از اسفناج و تخم مرغ:نرگسی
در جایی ساکن شدن:خیمه زدن
دود کردن:دخ
دور دهان:نس
دور کردن و راندن:نفی
دوستی و محبت:وداد
راست و مستقیم:سرراست
زنان:نسوان
زوبین:مک
ستاره:تارا
سرخرگ بزرگ:آیورت
سنگ معدنی گرانبها:یشم
شانه و کتف:کت
شرمسار:خجل
شوهر خواهر:ایزنه
شیرینی‌پز:قناد
شیوه و روش:راه ورسم
صبحانه:ناشتایی
طعام و خوراک:عیش
عدد فوتبالی:اا
عناصری که در ترکیب با فلزات نمک می‌سازند:هالوژن
فیلمی از وودی آلن:اسکوپ
گاز سمی زرد رنگ:کلر
لوله‌ای که ادرار را از کیله‌ها به مثانه می‌برد:میزنای
مانند شده:مشبه
مجلس‌نمایندگان روسیه:دوما
معدن:کان
نسل پنجم:ندیده
نمو کردن:نشا
نوعی بازی تخته و مهره:نرد
نوعی رقص ایرانی:باباکرم

نوعی رقص ایرانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نویسنده ربه‌کا:دافنه دوموریه
نیمه بار:تا
نیمه دیوانه:خل
هم رتبه:همسنگ
کارگردان «زیبای‌آمریکایی»:سام مندس
کلمه شگفتی:وخ
کلمه شگفتی:وه