جواب بازی جدولانه (2) 418  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 418 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آرامیدن:خوابیدن
آرزو:امید
آقای اسپانیایی:دن
اثر محمد حجازی:میهن ما
از سوره‌ها:دخان

از سوره‌ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از مراکز استان‌ها:خرم آباد
از مقاطع تحصیلی:دبیرستان
الهه خورشید مصر باستان:را
اما:لیک
بخت‌آزمایی:لاتاری
بدی:شر
برکنار کردن:عزل
به حضور بزرگی رسیدن:شرف یاب
بی‌بند و بار:ول
پرچم:لوا
پهلوان:یل
پیشوا:رهبر
تصدیق روسی:دا
تیم فوتبال فرانسوی:سنتاتین
جنس نوعی پارچه:کتان
حد و حساب:شمار
حرص:آز
حرف نداری:بی
حلق:گلو
خانه ییلاقی:ویلا
خاک کوزه‌گری:رس
دارو تولید می‌کند:داروساز
دانه خوشبو:هل
دراز:بالا بلند
درخت انگور:مو
دست عرب:ید
دور زدن:گشتن
دوست داشتنی:تو دل برو
رأس:سر
رطوبت:نم
رفت و آمد:آمد وشد
رنج و محنت:لگ
روایت کننده:راوی
رود آرام:دن
سازمانی برای اداره یک رشته ورزشی:فدراسیون
سر هر چیزی:نوک
سوی، طرف:زی
شفاعت کننده:شفیع
شهر اردبیل:نمین
شهر اصفهان:نجف آباد
شهر روشنایی:نور
شکیبا:صبور
شیر:لبن
ضمیر همیشه غایب:او
ظرف بزرگ لباس‌شویی:لگن
عدد قرن:صد
عمل به دنیا آوردن:زایش
فراخی و گشایش:وسع
فرانسه قدیم:گل
فوتبالیست برزیلی:هالک
فیلم آلفونسو کوارون:فرزندان انسان
فیلمی با بازی افسانه بایگان:پنجه درخاک
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:قهرمانان

فیلمی با بازی بهروز وثوقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قصدها:نیات
قعر:ته
لازم و ضروری:واجب
لحظه به لحظه:دم بدم
مبلغ مسیحیت:میسیونر
محل گرد آمدن:مجمع
مورد توجه قرار دادن:عنایت کردن
مکان:جا
نجیب و شریف:نبیل
نوعی حلوا:لو
نوعی شیشه آزمایشگاهی:آرلن
هدیه به مناسبت عید:عیدی
واحد انرژی:ژول
واحد پول ژاپن:ین

واحد پول ژاپن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ورم کردن:آماسیدن
ورید:سیاه رگ
کتف و شانه:خا
کثیر و فراوان:جم
کشور آمریکای جنوبی:ونزویلا