جواب بازی جدولانه (2) 423  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 423 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آزار دهنده پدر و مادر:عاق

آزار دهنده پدر و مادر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آسوده خاطر:فارغبال
آشکار و هویدا:فاش
آیین‌ها:ادیان
ابزار کار نقاش:کاردک
اثر ایوان توگنیف:خاک بکر
اثر سیمین دانشور:ساربان سرگردان
اثر شاتوبریان:موهبت آتشین مسیح
ادراک:حس
از پوشاک:ژاکت
از حالات ماده:گاز
از سبزی‌های سالادی:کاهو
استان‌ها:ولایات
اشاره به دور:آان
اشاره به نزدیک:این
اصل چیزی:قوام
اهل ادب:ادبا
با زور:غاصبانه
بازیگر «پدرخوانده»:مارلون براندو
به آهستگی:یواشکی
به اندازه بودن:قد دادن
بوی خوش:رایحه
بی‌اندازه و بی‌شمار:نامحدود
پاره آتش:شرر
پایان:نهایت
پرورش دهنده گل و گیاه:باغبان
پسر مازنی:ریکا
پوشاک گردن:شال
پیرو:دنباله
توانایی:زور
حرف نفرت:اف
حیوان باوفا:سگ
خزنده گزنده:مار
خطاب بی‌ادبانه:هی
خوب:نیکو
دارای خطوط موازی:راه راه
دختران:بنات
درخت انار:ناربن
درد چشم:رمد
دستگاهی برقی در موتور خودرو:بوبین
دیگران:کسان
زاغ:غراب
سرپوشی برای چراغ:آباژور
سرکش و نافرمان:عاصی
شهر خراسان رضوی:چناران
شهر خراسان شمالی:فاروج
شهر فارس:داراب
شهر قزوین:ابیک

شهر قزوین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر مرکزی:نیمور
شهر کرمان:زرند
شهری در پرتغال:تومار
صورت و تنه مردم:هیکل
فرج:گشایش
گشودن معما:حل کردن
گیاهی با عصاره سمی:شوکران
لبه تیغ:یلمان
مرض قند:دیابت
مشک:خی
موسوی:کلیمی
ناپسند:بد
ناساز:ناموزون
نحس:نامیمون
نقش هنرپیشه:رل
نماینده فروش:ویزیتور

نماینده فروش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همدم:یار
هوشیار و گرامی:نبیل
کاتالوگ:بروشور
کالا:جنس
کودن:غت
کیسه‌کش:دلاک