جواب بازی جدولانه (2) 424  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 424 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آزمودن:سنجش
آنکه کشت را آب دهد:آبیار
اثر فئودور داستایفسکی:خانم صاحب خانه
اجازه ورود دادن:راه دادن
اریب:مایل
از انواع نوشابه‌ها:ماالشعیر

از انواع نوشابه‌ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از روی قصد و نیت:عمدا
از سوره‌ها:نازعات
از ماه‌های سریانی:نیسان
از مدار ها:راس الجدی
انبار کشتی:خن
بحبوحه:گیرودار
برقراری رابطه زن و شوهری:زناشویی
بزرگ منشی:نب
بلبل:عندلیب
بنده زرخرید:قن
به خدا توکل می‌کند:متوکل
به غیر از آن:ماسوا
به من:مرا
بوی پشم سوخته:کز
بوی ماندگی:نا
بی‌سر و پا:لات
پاک‌نژادی:نجابت
پایتخت ایتالیا:رم
پرنیان:ابریشم
پوشاننده:ساتر
تصدیق آلمانی:یا
تیر پیکان‌دار:یب
ثروت و دارایی:مال
جای سردسیر:ییلاق
جلال و شکوه:کوکبه
جنگ:ناورد
حرف افسوس:وای
دارو:دوا
درون دهان:بج
دم‌سیاه از انواع‌آن است:برنج
دیرینه:قدیم
ذات هر چیز:هویت
رادیولوژی:پرتوشناسی

رادیولوژی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
راه رفتن کودکانه:تاتی
رهبر:پیشوا
روز گذشته:دی
روشنایی:نور
سایه:نش
سبزی خوشبو:ریحان
سوخت پر مصرف:بنزین
شجاع و دلیر:نیو
شرح و بسط داده شده:مبسوط
شهر کرمان:راور
ظرف آبخوری:لیوان
عدد منفی:نه
غنیمت جنگی:فی
قصیده‌سرای نامی ایران:خاقانی شروانی
گرو:رهن
گل بی آن نمی‌شود:خار
گمراه کننده:ضاله
لاپوشی کردن:ماست مالی کردن
لبریز:مالامال
مجلس:انجمن
مشاور:رایزن
معایب:نواقص
منسوب به قانون:قانونی
مکیدن چیزی را:مز
نور دهنده:نیر
نوعی پوشش ساختمان:ایرانیت

نوعی پوشش ساختمان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی ساز ایرانی:سنتور
هزار میلیارد:تریلیون
همراه فراوان:فت
واجب گردانیدن:فرض
کار روزمره:روتین
کشیش:قس
کنایه از آدم عبوس و ترشرو:آیینه دق