جواب بازی جدولانه (2) 425  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 425 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب منجمد:یخ
آزاده:حر
آسوده و رها شده:فارغ
آشیانه مرغ:عش
آنچه در خانه تهیه کنند:خانگی
ابزار غذا خوری:قاشق
اجرا شده:برگزار
ایزد نگهبان آب:آبان
باب روز:مد
باقی جان:نا
بالاپوش:ردا
بچه دزد معروف:آل

بچه دزد معروف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بخشش:داد
بی‌حس:لس
پرده‌داری:سدانت
پیامک:اس
پیمان‌شکنی:خیانت
تبدیل شونده:متبدل
ترسناک:هراس انگیز
ترک‌بند:فتراک
تکه پارچه کهنه:لت
تکیه دادن به بالش:لمیدن
تیم فوتبال اسپانیایی:لوانته
چهره:رو
خروشیدن:غریدن
خوار کردن:توهین
خوب و نیک:نغز
درخت انگور:تاک
دور دهان:نس
دوستان:یاران
رود بزرگ:شط
زن گندم‌گون:سمیرا

زن گندم‌گون در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سخنان بیمار گونه:یان
سوا:جدا
شهر کرمان:کهنوج
صنم:بت
ظرف آبخوری:لیوان
فالگیری:رمالی
فرود آوردن:تنزیل
فرومایه:لییم
فقره:آیتم
فوتبالیست اسپانیایی:نگردو
فیلمی از محمد رضا عرب:ندارها
فیلمی با بازی النازشاکردوست:توومن
فیلمی با بازی لادن طباطبایی:به رنگ برف
گاز معده:آروغ
گذشته‌ها:سوابق
گرفتن:ستاندن
گوارا:مهنا
لقمان از بی‌ ادبان آموخت:ادب
مرتجع فلزی:فنر
مرض قند:دیابت
مرطوب:نمناک
مسکوت نقره قدیم:درهم
مضطرب:نگران
مطابق و سازگار:موافق
مطالعه موجودات زنده:جانورشناسی
معروف:نام ور
مقابل روز:شب
منسوب به ریه:ریوی
مو خشک کن:سشوار
میرآب:آبیار
میوه نو رسیده:نوبر
نجات دهنده:رهاننده
نشان و علامت:نمود
هنر نمایشی:تیاتر
هنر هفتم:سینما

هنر هفتم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ورید:سیاه رگ
وزیدن باد:هب
کارگردان فیلم راکی:جانجی اویلدسن
کتاب ابن سینا:قانون
کشور اروپایی:لتونی
کنایه از بدنام شده:لجن مال
یک خط از نوشته:سطر