جواب بازی جدولانه (2) 426  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 426 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب عرب:ما
از جنس فولاد:فولادین
از سوره‌ها:طه
از عناصر گازی:نیون
ازدواج:زناشویی
اسپرم:نطفه
انبار کشتی:خن
بازیگر «ارتفاع پست»:گوهرخیراندیش
بالش:سرین
بچه گاو:گوساله
بی حساب شدن:یربه یرشدن
بی نظم و ترتیب:ناب هنجار
تازه:نو
تالار:سالن
تنها:یگانه
توانایی:یارایی
جلسه نمایش فیلم:سانس
چیز:شی
حرف خوردنی:نون
حرف نداری:بی
خستگی:تعب
خنجر:دشنه
درختی از تیره بیدها:سپیدار
دریدگی در لباس:چاک
دست عرب:ید
دلاک:کیسه کش
رب‌النوع مصری:را
رود آرام:دن
زمان‌سنج:کرونومتر
سبکی در نقاشی:کوبیسم
سرخ:احمر
شب‌پره:خفاش
شتر تندرو:هیون
شمیم:بو
شهر اردبیل:نمین

شهر اردبیل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر تهران:شمیرانات
شهر جشنواره فرانسه:کن
شکم‌بند طبی:گن
صابون خیاطی:مل
صبحانه:ناشتایی
صدای پشه:وز
طبقه زمین:لایه
طول دادن کاری:لفت دادن
طویله خوکان:خوک دانی
عامل تولید مثل‌نهان‌زایان:هاگ
عدد هندسی:پی
علم ذرات ریز:نانو
عمل‌فراخواندن کسی با بلندگو:پیج
فراموشکار:نسی
فرومایه:دون
فرومایه:سافل
فصل سرد:دی
فوتبالیست پرتغالی:ادر
فیلمی با بازی جمیله شیخی:عینک دودی

فیلمی با بازی جمیله شیخی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قبول نشده:رد
قرن:سده
قورباغه درختی:وک
گناهان:ذنوب
لحظه:دم
مالک:صاحب
مجاز از بسیار محکم:فولادین
مقابل مادیات:معنویات
مورچه ریز:ذر

مورچه ریز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناظر:تماشاگر
نام آذری:آد
نشانه مفعولی:را
نظر، دید:نگاه
نوشتن با ماشین تحریر:تایپ
هدف‌گیری برای تیر اندازی:نشانه گیری
همان سفید است:سپید
واحد پول ژاپن:ین
کتف:شانه
کجاست:کو
کشت به امید باران:دیم
کهنه و فرسوده:کارکرده
یازده:اا