جواب بازی جدولانه (2) 427  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 427 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب دهان:خدو
آوازخوان:خنیاگر

آوازخوان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اتاق درست کردن چای و قهوه:آبدارخانه
اثر غلامحسین ساعدی:واهمه های بی نام ونشان
ادراک کردن:حس
از ادات پرسشی:هل
از سازهای موسیقی:پیانو
از عناصر فلزی:پتاسیم
اساس:بنیاد
امیر قبیله بزرگ:بگ
ایالت بستی یخی:آلاسکا
ایجاد شده پس از پیوند:پیوندی
بخاری برقی:هیتر
بخشش و کرم:سخا
بر آن سوار شوند:مرکب
بر عهده گیرنده:متقبل
بز کوهی:شکا
بم‌ترین صدای مرد در موسیقی:باس
به خاطر:برای
به راحتی قابل خواند است:خوانا
بوی رطوبت:نا
بوی ماندگی:نا
بی‌تأمل:بیدرنگ
بی‌غیرت:نامرد
پایتخت اسپانیا:مادرید
پایتخت چاد:انجامنا

پایتخت چاد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پایتخت غنا:اکرا
پایین:فرو
پیشوا:امام
تأمین کننده معاش خانواده:نان آور
تن و بدن:اندام
تیم فوتبال فرانسوی:پاریس سنت ژرمن
چوب خوشبو:ند
حرف ندا:ای
حرف نفی:نه
خودبینی:انانیت
خیابان درختکاری شده:بولوار
دوستی و محبت:ود
رأس:سر
روزه داشتن:صیام
سخن زیر لب:ژک
سخنان بیمار گونه:یان
سرباز زدن:ابا
سرمه:توتیا
شربت قند:آبقند
شرح و توضیح:بیان
شلوار:تنبان
شهر رازی:ری
علم نظری:تیوری
عهد:پیمان
غلات را الک می‌کند:بوجار
فرشته مهر و محبت:میترا
فوتبالیست اسپانیایی:نگردو
فیلمی با بازی اکبر عبدی:ای ایران
فیلمی با بازی هنری فاندا:لیدیایو
قطار:ترن
گردهمایی:نشست
گیاهان:نباتات
لفظ انتهای کلمه:پسوند
متدین:دین دار
میکروب:باکتری
نگهبان خانه:سرایدار

نگهبان خانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوشته برای تأیید:تاییدیه
نوعی شیرینی از شیره شکر:آبنبات
نیروی نظامی یک کشور:ارتش
واحد پول ایران:ریال
وزن موسیقی:ریتم
کالبدشناسی:آناتومی
کتاب مقدس یهودیان:تورات
یاری خواستن:استمداد