جواب بازی جدولانه (2) 428  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 428 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آرزو داشتن:تمنی

آرزو داشتن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آفریدگار:ایزد
اثر پوشکین:دام سیاه
اثر چربی:لک
اثر فئودور داستایفسکی:نازک دل
ارابه:گاری
از کنده بلند می‌شود:دود
اسباب و اثاثیه خانه:مان
اطلاع و خبر:آگاهی
امتحان:آزمون
امتیاز:مزیت
اینک:کنون
بچه کودکانه:نی نی
بخار دهان:ها
بدگویی:هجو
بدن‌ها:اجساد
پرآب‌ترین رود دنیا:آمازون
پیدا کردن:یافتن
تو خالی:پوک
جایی که در آن آشغال ریزند:ذباله دان
حشره سبز رنگ مانند ملخ:اخوندک
خانه‌ها:مساکن
خسارت:زیان
خمانیدن:تاکردن
خوراکی ایرانی از برنج:پلو
در ضمن:ضمنا
درخور و لایق:ارزانی
دماسنج:ترمومتر
دو نفری سوار موتور شدن:دوترکه
دور کننده:دافع
دوستی:وداد
دوندگی:خت
رگ پشت:ابهر
روی و رخساره:خد
زمین پوشیده از درخت:جنگل
زیباروی دریایی:پری
زیور و زینت:پیرایه
ساییدن و کوبیدن:سودن
سرای مهر و کین:دل
سقف محدب:طاق
شعر هنگام جنگ:رجز
شماره مخصوص:کد
شهر گلستان:رامیان
صورت‌ها، گونه‌ها:اشکال
فرمان بردن:اطاعت
فغان:ناله
فوتبالیست اسپانیایی:موراتا
فیلمی با بازی امین حیایی:تکیه برباد

فیلمی با بازی امین حیایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی با بازی نگار جواهریان:یه حبه قند
فیلمی با بازی نیکی کریمی:رد پای گرگ
گریز و فرار:هرب
گل پخته:سفال
گماشته:پادو
مباشرت:کارپردازی
محله:کوی
محلول دارویی جوشانده:دم کرده
مدافع ایتالیایی:کی هلینی
مرکب‌ها:مراکب
مزدور:اجیر
مقراض:دوکارد
مکان:جا
ناشناس:نکره
نوعی پرش در آب:پشتک
نوعی ماهی:کفال
نیستی:هلاک
هنگام و وقت:حین
کارآموز پزشکی:انترن

کارآموز پزشکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کسی را بر کاری گذاشتن:گماردن
کشورها:ممالک
کوزه بزرگ:هب
کیمیا:اکسیر
یازده:اا