جواب بازی جدولانه (2) 429  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 429 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آقای آلمانی:هر
اثر احمد محمود:غریبه ها

اثر احمد محمود در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر فرخنده آقایی:رازکوچک
اثر محمود دولت‌آبادی:گاواربان
اثر هرمان هسه:گرترود
از رودهای مرزی:تجن
از مراکز استان‌ها:خرم آباد
استارت قدیمی:هندل
استراحت کردن:آرامیدن
استعداد فهم و دریافت:شم
اسم گذاشتن:نامیدن
انگبین:ظی
ایالتی در آمریکا:تگزاس
بازیگر «شب‌ های روشن»:هانیه توسلی
بخار دهان:ها
برخی در آستین پرورش‌می‌دهند:مار
بسیار فتنه‌جو:فتان
به پایان رسیده:متناهی
بی‌ریا:یک رنگ
پاکسازی رسوبات‌رودخانه:لای روبی
پایتخت گینه استوایی:مالابو
پایداری:دوام
پایین جامه:دامن
پدر سام:نریمان
پولی‌که‌داماد به پدرعروس‌می‌دهد:شیربها
پیدا کردنش سخت است:نایاب
تمام افراد:همگان
تند و سریع:زود
تهیه کننده خبر:خبرنگار
توانایی:یارا
تیرگی رابطه:کدورت
جمهوری‌ها:جماهیر
جنبش:نوسان
جنگ:ناورد
جوی خون:رگ
چراغ تزئینی:لوستر
خاندان:دودمان
خون گرفتن از رگ:رگ زدن
درون دهان:کب
دوش و کتف:کت
رازها:رموز
رسیدن:نایل شدن

ساکن قطب:اسکیمو

ساکن قطب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سراسر:یکسره
سلام:درود
سوسمار:ضب
شاهدانه:بنگ
شیر عرب:اسد
صدای پشه:وز
صفت باد:وزان
صفت سیب زمینی:بی رگ
ظاهر ساختمان:نما
عادی:نرمال
عقب و پس چیزی:دنبال
قمر مصنوعی:یو
قیمت:بها
قیمت بازاری:فی
گرمای سخت:تموز
ماهر و چیره دست:وارد
مایه روشنی اعراب:ما
مرتب و آماد:بسامان
مسئول امور شهری:شهردار
مسئول امور منزل:خانه دار

مسئول امور منزل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مفصل در:لولا
میان:لا
نرده:تارمی
نزدیکی:مجاورت
نوعی تفنگ مسابقه:بادی
واحد مقاومت الکتریکی:اهم
کجی:پیچش
کلمه درد:واخ
کم و بیش:گاه گاه