جواب بازی جدولانه (2) 43  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 43 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر جلال آل احمد:سنگی بر گوری

اثر جلال آل احمد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لرزیدن و تکان خوردن:جنبیدن
از حواس پنجگانه:بویایی
از آفات گندم:سیاهک
مروارید:در
استعفا دادن:کناره گیری
هنی:گوارا
گناه:سییه
نوعی ماشین چاپ سریع:رتاتیو

نوعی ماشین چاپ سریع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دوشیزه:باکره
از اجزای دستگاه گوارش:مری
همان ته است:تگ
شکیبایی:تحمل
از سازهای زهی:گیتار
پرنده زیبا:قو
مرگ:حتف
قانونی بودن:رسمیت

قانونی بودن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از سازهای زهی:ویولون