جواب بازی جدولانه (2) 432  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 432 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب آشامیدنی:ما
آب اعراب:ما
آشتی:سلم
اثر برتراند راسل:تکامل فلسفی من
اثر جلال آل احمد:یک چاه ودوچاله
اثر جمال‌زاده:راه آب نامه

اثر جمال‌زاده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ادیت کردن:ویراستن
از ادات تشبیه:سا
از شهرهای استان فارس:مرودشت
از نوشابه‌ها:ماالشعیر
اسب قاصد:چاپار
انس گرفتن:تانس
ایستادگی کردن:پایداری
بخشاینده:رحیم
به ناز راه رفتن:چمیدن
بی‌نظیر:بیتا
پارچه مشبک:تور
پایتخت استونی:تالین
پایتخت گواتمالا:گواتمالاسیتی
پیروی کردن:تقلید
تازه:نو
تربیت شدن:بارآمدن
ترک خفیف استخوان:مو
جزا و کیفر:پاداش
جهان‌ها:عوالم
خواب:نوم
خوش‌باور:هالو
دارای زور و قدرت:نیرومند
درمان کردن:مداوا

درمان کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درنگ کردن:تامل کردن
دست مالیدن:مس
دو یار همقد:اا
دوستان:یاران
دیوار بلند:ترا
رانده شده:رجیم
رطوبت:نم
رعایت یکدیگر را کردن:مراعات
رنگ:فام
روده کوچک:نال
روشنی:نور
زنان:نسوان
ساقه زیرزمینی برخی گیاهان:ریزوم
سالخورده:مسن
سرخوشی:نشیه
سرگرمی‌ها و شادمانی‌ها:تفریحات
سگ شکاری:تازی
سنگ عصاری:غن
شراب انگوری:می
شرکت مربوط به آبزیان:شیلات
شمشیرها:سیوف
شهر ایتالیا:میلان
شهر خراسان جنوبی:بشرویه
شهر خراسان شمالی:درق
فالگیری:رمالی
قانون چنگیزی:یاسا

قانون چنگیزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گریه و زاری کردن:نالیدن
گیره:بست
مأیوس:نومید
ماه سرد:دی
مایه روشنی:آب
متحرک و پویا:دینامیک
ناگزیر:لاجرم
نصف:نیم
نوت برداری:یادداشت
هرگز نه عرب:لن
واحد شدت جریان برق:آمپر
کسی که به او امر شده:مامور
کشور آسیایی:ایران
کشور اروپایی:اتریش
کوچکتر:که
کوزه بزرگ:هب