جواب بازی جدولانه (2) 434  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 434 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب صاف و گوارا:زلال
آزمایش لباس:پرو
آقای اسپانیایی:دن

آقای اسپانیایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آمیخته با دیوانگی:جنون آمیز
اثر غزاله علیزاده:تالارها
از انواع خودرو:ون
از سوره‌ها:زمر
از عناصر فلزی نقره‌ای رنگ:پتاسیم
استارت قدیمی:هندل
بخشی‌از مال که به‌مستمند دهند:زکات
بدنام:رسوا
بدین معنی:یعنی
برهنه:پتی
برهنه:رت
بند پای زندانیان:غل
به پایان رساندن:اختتام
به دنیا آوردن:زا
پاک شده:زدوده
پایتخت سیرالئون:فریتاون
پرسش:سوال
پژوهش‌ها:مطالعات
پوشاک گردن:شال
پیشوا:راهنما
تذکر:یادآوری
تصدیق آلمانی:یا
تکان دادن در جای خود:لرزاندن
تکیه بر پشتی:لم
جشن و مهمانی:سور
جمع سطح:سطوح
چین و چروک:شکن

چین و چروک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرف نازی‌ها:اس
خدای درویش:هو
خودستایی:لاف
دارای زمان زیاد:طویل المدت
دارای یک رأی و اندیشه:هم دل
دام:تله
در:مروارید
در مثل دلسوز تر از مادر:دایه
درون دهان:بج
رود شمال خوزستان:دز
روستا:ده
سرگشتگی:حیرت
شامه‌نواز:بو
شراب انگوری:می
شعاع‌های نوری:اشعه
شهر بوشهر:دشتستان
شهر رازی:ری
شهری در اسپانیا:لاکرونیا
شهری در ایتالیا:فلورانس
شهریه:ماهانه
شوینده:غسال
شیک و زیبا:لوکس
صدای زنبور:وز
صرف نظر کردن و گذشتن:کوتاه آمدن
عدد ورزشی:دو
عنوان‌پادشاهان پیشدادی:کی
غذاخوری طویله:آخور
غذای آبکی:آش
فریاد:جار
فیلمی از یعقوب غفاری:پایان دوم
قابله:ماما
قانون چنگیزی:یاسا
گل بتونه:مل
گیاهی بیابانی:ابلک
مرطوب:تر
مقدار:اندازه
مکان عمومی برای صرف چای و غیره:کافه تریا
می‌دهند تا رسوا کننده:لو
نفرین و دشنام:لعنت
نماد ممانعت:سد
نویسنده «کیمیاگر»:پایولوکویلیو

نویسنده کیمیاگر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
واحد پول ژاپن:ین
واحدی در سطح:آر
ورزش رزمی چینی:ووشو
ویتامین انعقاد خون:کا
کاغذ مومی:استنسیل
کاناپه:مبل