جواب بازی جدولانه (2) 437  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 437 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب ویرانگر:سیل
آشپز:طباخ
آگاهی قدیم:تامینات

آگاهی قدیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آینده:آتیه
اجابت کردن:برآوردن
ادا کردن:گزاردن
از مصالح ساختمانی:سیمان
از میوه‌ها:گیلاس
اندازه:سایز
بانگ:غو
به مراد نرسیده:ناکام
بی‌پرده:رک
بی‌هوشی:کما
پارچه پاک کردن صورت:رومال
پشت:بک
پهلوان:گو
توحش:بربریت
توقف بازی در والیبال:تایم اوت
ثبات:دوام
جمع‌آوری محصول:برداشت
جهنم:هاویه
حالت‌گرفتن‌برای نمایش‌عضلات:فیگورگرفتن
حرص و طمع:آز
حومه‌ها:توابع
خداوند:رب
خرد کردن:شکستن
خریدن:شرا
دانا و حکیم:بخرد
در میان:فی ما بین
درون دهان:بج
دوران کودکی:طفولیت
راه راست یافته:راشد
رهن:گرو
زمان مرگ:ممات
سالم:تندرست
سرما:زم

سرما در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شبکه‌دالان‌های پیچ در پیچ:ماز
شش:ریه
شهر خراسان شمالی:شیروان
شهر مازندران:رامسر
شهر کرمان:راور
صحرای بی آب و علف:بیابان
صفت بید:لرزان
صفحه اینترنتی:وب
طرفدار حکومت مردم‌سالاری:دموکرات
عجیب و طرفه:شگرف
عدد فوتبالی:اا
فرهنگ عامه مردم:فولکلور
فیلمی از مل گیبسون:شجاع دل
قسمت پر شاخه درخت:شاخسار
گربه عرب:هر
گل نرم ته‌نشین شده:لای
لغزنده:لیز
مأیوس:ناامید
مأیوس:نومید
مادر عرب:ام
مادر لر:دا
ماده آرایشی پلک‌ها:سرمه
محل خرید و فروش:بازار
مخفی:نادیده
مرگ:موت
ملامت کردن:نکوهیدن
منگوله:آویز
میراث:ترکه

میراث در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی تصویر برداری پزشکی:ام آ رای
نوعی شقایق وحشی:اریا
نوعی کفش معمولا چوبی:سندل
نوگرا:مدرنیست
کارهای خوب:خیرات
کشور آسیایی:تایوان
یار عروس:داماد
یگان تاکتیکی نیروی هوایی:اسکاد ران