جواب بازی جدولانه (2) 438  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 438 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آدرس:نشانی
آزار دهنده پدر و مادر:عاق
اثر چربی:لک
اثر شولوخوف:دنارام

آقای اسپانیایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از چین خوردگی های زمین:تاقدیس
از درندگان:ببر
از سوره‌ها:لقمان
از فرشتگان قبر:نکیر
از ماه‌های میلادی:نوامبر
از مراحل کشاورزی:کاشت
از مواد مخدر:کوکایین
استعداد فهم و دریافت:شم
انبازان:شرکا
انجام دادن کار:صورت دادن
اهل رشت:رشتی
باقی‌مانده‌ها:بقایا
بچه گوسفند:بره
پارچه بین رویه و آستر:لایی
پاروی قایقرانان:فه
پشته خاک:تل
تصدیق انگلیسی:یس
تلفن همراه:موبایل
تیره گشتن:تارشدن
تیم فوتبال آلمانی:وردربرمن
ثروتمند:مایه دار
حلقه دو طرف زین:رکاب
خبردار شدن از موضوع سری:بوبردن
خواب خوش:شکرخواب
در هم و برهم کردن:قاتی کردن
دودلی:ریب
دوستی:ود
دیگ دهان گشاد:تیان
ذکر کننده:ذاکر
سرای مهر و کین:دل
سوار تاب شدن:تاب بازی
سیاره زهره:ناهید
سیاهی:تاریکی
شراع:بادبان
صاحب:ذا
صدمه:اک
طاقت:تاب
طبل بزرگ:کوس

طبل بزرگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
طول عمر:سن
عجله کردن:شتافتن
علامت جمع:ها
فوتبالیست آلمانی:رویس
قسمتی از ترازو:کفه
گردن کلفت:قلدر
گلی خوشبو:بابونه
گمراه‌تر:اضل
مالدار:بای
محل دریافت عوارض:عوارضی
محل سرو چای و قهوه:کافه
محل ورود:در
مرحوم، آمرزیده:شادروان
مروارید:در
مظهر پلیدی:دیو
موجود ریز:ذره بینی
میوه و بار:ثمر
نشانه مفعولی:را
نقش بر زمین شدن:ولوشدن
نوشته شده:کتبی
نوعی ماشین کشاورزی:تراکتور
هوشیار:بیداردل
وسیع:پهناور
وسیله تشخیص وجود جریان برق:فازمتر
کشتی:سفینه
کشور آسیایی:برونیی
کشور غله:کانادا

کشور غله در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کلمه‌توهین‌آمیز برای زنان:زنیکه
کنار:لب
کوزه بزرگ:هب
یک دوره حرکت:سیکل