جواب بازی جدولانه (2) 439  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 439 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آشفته شدن:شوریدن
آشکار ساختن معنی:تبیان
آینده:آتیه
اثر چربی:لک
اثر شاتوبریان:رنه
اثر فرزانه کرم‌پور:کشتارگاه صنعتی
اثر محمود دولت‌آبادی:لایه های بیابانی
از نهانزایان:خزه

از نهانزایان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
استخوان سینه:قص
اصل نیست:قلابی
امتیازات:مزایا
انتقال افکار:تله پاتی
اهل کوفه و اثر امین فقیری:کوفیان
باطن انسان:ضمیر
بافنده:جولاه
برطرف کردن:رفع
به طوری که:چنانکه
بی‌خبر:غفلتا
پایتخت نیجر:نیامی
پیش:نزد
تابان:نوار
توانایی:یارا
جعبه مخصوص شعبده‌بازان:شامورتی
جوانی:شباب
چای فرنگی:تی
حرف نهم یونانی:یتا
حرکت مایعات:جریان
خدایی:الهی
خطاب بی‌ادبانه:هی
در بزرگ:دروازه
درخت انار:ناربن
دل:قلب
دندان فیل:عاج

دندان فیل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دوشنده شیر:هاشم
دیگ دهان گشاد:تیان
راه رفتن کودکانه:تاتی
رود جنوب غربی ایران:مارون
زنبیل:سبد
زیارت کردن:دیدن
زیبا و دل‌ربا:فتان
زینت دادن:آاراستن
ساکنان:سکنه
ستمکارانه:جابرانه
سودمندی و اثربخشی:کارایی
سوی و طرف:زی
شهر آلمان:هانوفر
شهر خراسان رضوی:تربت جام
شهر خراسان شمالی:گرمه
صریح:رک
طرد شده:رانده
عادت به مواد مخدر:اعتیاد
عدد تنفسی:شش
فایده:سود
فروتنی کردن:کرشیدن
قد و بالا:سراپا
قرض‌دار:مدیون
مخلوط شدن:آمیختن
نقاب:روبند
نهال تازه:نوخاسته

نهال تازه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوجوان:نوخاسته
نیکو:خوب
همشیره:خواهر
واحد پول ژاپن:ین
وطن:میهن
ویتامین جدولی:کا
کام:دهان
کشف مادام کوری:رادیوم
کشور آفریقایی:جمهوری رواندا
کمانگیر باستانی:آرش
کور:نابینا