جواب بازی جدولانه (2) 44  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 44 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر علی شریعتی:انسان بیخود

اثر علی شریعتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پر سروصدا:جنجالی
جیرجیرک:جرواسک
بنیاد نهادن:تاسیس
قوم کم حرف:لر
سرور سروران:رییس الروسا
بی تامل و بدون فکر:سرسری
قصه گو:راوی
مایه بین عدسی و شبکیه چشم:زجاجیه

مایه بین عدسی و شبکیه چشم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دشنام:ناسزا
زندان:حبس
پوشش ستوران:جل
پینه دست یا پا:بهرک

پینه دست یا پا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یک دفعه:یکبار
چهره شطرنجی:رخ
بدگویی:هجو
عزیز عرب:ام
تورم رگ های پا:واریس
فیلمی با بازی امین حیایی:آدمک ها