جواب بازی جدولانه (2) 440  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 440 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آسیب:اک
آنچه مرسوم است:متداول
اثر علی محمد افغانی:بوته زار
اجازه ورود دادن:راه دادن
از سازهای ضربی:دف
از شهرهای استان قم:قنوات
از شهرهای برزیل:بلاهوریزونته
از هالوژن‌ها:ید
اشاره به دور:آن
اظهار رغبت کردن:تمایل
انجیر قرآنی:تین

انجیر قرآنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اکسید کلسیم:آهک
بازیگر «خوب بد زشت»:کلین تایستوود
بخشی از مؤسسه:دپارتمان
بخیه درشت:کن
برآمده:برجسته
برگ درخت:ورق
بلند شده:افراشته
بی‌تجربه:نا آزموده
بی‌مانند:نادره
پرسش از مکان:کجا
پرنده زیبا:قو
پوشاک سر و گردن زنان:روسری
پیش‌تر:اسبق
تارمی:نرده
تکرار شده:مکرر
چابک:تیزپا
چین و شکن:یرا
حضور و بزرگداشت:تشریف
خالص و بی‌غش:سارا
دانه‌های ریز روی پوست:جوش
در اداره کار می‌کند:کارمند
درون‌پوست:اندودرم
دعاها:اوراد
دلیل و سند:مدرک
دوستی:ود
راه کوتاه:ره
رشک بردن:حسادت
ریاکار:دورو
سرشت:طینت
سنگینی:وزن
شهر همدان:رزن

شهر همدان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهری در انگلستان:لیدز
شکاف و رخنه:جر
صریح و بی‌پرده:رک
صف و رده:رج
ضمیر درونی:تو
ضمیر غایب:او
ضمیمه:پیوست
عدد فردوسی‌پور:نود
غوغا کردن:غرنبیدن
غیر مجاز:ناروا
فراخی:پهنا
قاعده و قانون:هنجار
قعر:ته
گدای سمج:هادوری
گلی سفید و خوشبو:نسرین
لنگه بار:تا
مترسک:هراسه
محفظه پرونده‌ها:فایل
محل رفت و آمد عابران:پیاده رو
مخفیانه:دزدکی
میانجی:واسطه
نابینا:کور
نام یکی از دو قبیله وحشی:یاجوج
نظر:رای
نهایی‌ترین امتیاز:رکورد
نور:روشنایی
نوشتن کتاب:تالیف کردن

نوشتن کتاب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نویسنده «ماری آن»:دافن هدوموریه
کشور اروپایی:یونان
کلمه شگفتی:وه