جواب بازی جدولانه (2) 442  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 442 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آسان:راحت
آنچه فدا می‌شود:قربانی
اثر الکساندر دوما:ابوالهول سرخ
اثر برتراند راسل:تکامل فلسفی من
از ماه‌ها:آذر
باریک‌بین:دقیق
بازنمایی تصویر بر روی سطح:طراحی
بازیگر «آخرین بندر»:احمد نجفی

بازیگر آخرین بندر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بخار دهان:ها
بخیه خیاطان:کن
بدخواه:بدسگال
برنج پوست نکنده:شلتوک
به جا آوردن:ادا
به طور رسمی:رسما
پرسش از مکان:کو
پرنده سعادت:هما
پسوند خورنده:گسار
تراکتور کوچک:تیلر
تصویر کلی از چیزی:شما
تفاله:تخ
توانایی:یارا
جرقه:شراره
حافظه:یاد
حرف درد:آخ
خارپشت:تشی
خاشاک:خس
خماندن:تا کردن
دارای پستی و بلندی:ناصاف
در آغاز:بدوا
درخت انگور:تاک
درست کردن استخوان‌دررفته:جا انداختن
دوندگی:خت
دیوانه:روانی
روزه گرفتن:صوم
روی و رخساره:خد
ریزه چوب و علف:خاشاک
زن و شوهر:زوجین
زود عصبانی می‌شود:جوشی
زیر پا مانده:له
ساختمان:بنا
سخن:حرف
سوسن زرد:وج
شرافت:عز
شهر پاکستان:لاهور
شهر مرکزی:هندودر
شکوفه دهنده:شکوفا
شیطان:خناس
ضمیر فرانسوی:وو
ظرف مرکب:دوات
عداوت و دشمنی:کین
عدد اول:یک
عدد قرن:صد
عدد مقدس:هفت

عدد مقدس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عفو کننده:بخشاینده
غذای زمین کشاورزی:کود
فاقد:بدون
فیلمی از جمال شورجه:وعده دیدار
قابل دوام:ماندنی
قرار و سکون:آرام
قرص:حب
گازی بی‌رنگ:اتیلن
گمان بردن:احتمال
گنجاندن مطلب در نوشته:درج
گندم سوده:ارد
لون:رنگ
مادر:مام
متلاطم:مواج
مثال آوردن:تمثیل
مردم پست:اراذل
ملکه زنبور عسل:شاهنگ

ملکه زنبور عسل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
میانجی:واسط
میله‌انتقال‌حرکت ازفرمان‌به‌چرخ‌ها:سگدست
میوه تلفنی:الو
ناپدری:راب
نزد عرب:لدی
نشانه‌ها:ایات
نفوذ کردن:تاثیر
نمایانگر:پدیدار
واحد پول ژاپن:ین
کتاب مقدس هندوان:ودا
کرانه آسمان:افق
کلمه شرط:اگر
کهن:قدیمی
کوچ کردن:هجرت