جواب بازی جدولانه (2) 444  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 444 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آشکار:هویدا
اثر ژان پل سارتر:جنگ شکردرکوبا
اثر عباس معروفی:ورگ

اثر عباس معروفی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اجسام سنگین:ثقیله
اختراع شده:مبتدع
از اشکال هندسی:دایره
از زانو تا کشال:ران
ایالتی در آمریکا:مونتانا
بازگشت:عودت
باستانی:آنتیک
بخشندگی:کرامت
بدکار:نابکار
برادر:داداش
برادر مادر:دایی
برانگیخته شدن:هیجان
به درون دهان کشیدن:مکیدن
بی درنگ:آنی
بی‌خطر:امن
پاره آتش:شرر
پایتخت سنگال:داکار
پایتخت کوبا:هاوانا
پوشاک مردانه و زنانه:شلوار
پیشامد‌ها:حوادث
پیشوایی کردن:امامت
تازیانه:شلاق
ترساندن:تهدید
تقویم غربی:میلادی
جسم سفید عایق کاری:یونولیت
جوجه‌تیغی:راورا
حلقه زدن:پیچیدن
خالص:قح
خوابیده:نایم
در حال گریه کردن:گریان
درون حاشیه:متن

درون حاشیه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دریای عرب:یم
دست عرب:ید
دست مالیدن:مس
دوستان:یاران
دیوار بلند و محکم:ترا
رادیکال:تندرو
رود آلمان و رومانی:دانوب
روز جمعه:آدینه
زنگ تفریح نظامی:راحت باش
زینت:پیرایه
سارق:دزد
سپرده:امانت
سخنان مزخرف و بیهوده:شروور
سره:ناب
سری:نهانی
شاعر دامغانی سده چهار و پنج هجری:منوچهری
صحرای آمریکا:نوادا
صدای پشه:وز
غلاف شمشیر:نیام
فراق:جدایی
فرومایه:دون
فهرست:نمایه
قوت لایموت:نان
گردش روزگار:دوران
گرمی:حرارت
ماده‌ای در سفیدکاری:نشادر
مالک و صاحب:ارباب
مرکز:کانون
میل استوانه‌ای:نورد
ناخلف:نا اهل
نور دهنده:نیر
نیک هضم شدن:گواریدن
وفور:فراوانی
ویتامین جدولی:کا
کشاورز:کدیور

کشاورز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشوری در آمریکای شمالی:سن تکیتسونویس
کلمه شگفتی:وه
کنایه از بهانه‌های تازه و رنگارنگ آوردن:بزرقصاندن
یاد دادن کارهای ناپسند:بد آموزی