جواب بازی جدولانه (2) 447  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 447 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آسمان‌ها:افلاک
آشغال:زباله
آغازها:اوایل
اتصال:پیوند
اثر آلبر کامو:حکومت نظامی

اثر آلبر کامو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر صادق چوبک:هف خط
اخلال کننده:مخل
از الیاف:نایلون
اشاره به نزدیک:اینجا
افترا:تهمت
باعث قطع درآمد دیگران:نان بر
بانگ و خروش:غرنبه
بدگویی کردن:سعایت
برخی اوقات:گاه گاه
پارچه پاک کردن صورت:رومال
پارچه رنگ می‌کند:رنگرز
پایتخت ایتالیا:رم
پدید آوردن:تولید
پرمایه:غلیظ
پیش:نزد
تابنده:رخشان
تازه‌کار:ناشی
تصویر صورت از روبرو:تمام رخ
جانور مکار:روباه
جدید:نو
جذاب و شوخ:بانمک
جمع جن:اجنه
جوی‌ها:انهار
چیز:شی
خدای هندوان:برهما
خصلت‌ها:خصایل
دارای جلال:با ابهت
دارایی:املاک
در امان بودن:مصونیت
دزدیدن:ربودن
دعای بد:نفرین

دعای بد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
راهرو سرپوشیده:دالان
رخت و لباس:کسوت
رها:ول
رود آرام:دن
زخم آب کشیده:ناسور
زمینه:تم
سری و پوشیده:نهان
سنگینی‌ها:اوزان
شرافت:عز
شهر آمریکا:دنور
شهر استان فارس:لامرد
شهر خراسان رضوی:فریمان
شکست و پراکندگی لشکر:هزیمت
طلا:زر
عامه مردم:رعایا
عدد فوتبالی:اا
غذای آبکی:آش
فال نیک گرفتن:تبارک
فانی:میرا
فساد:تباهی
گشوده:وا
گوشت ترکی:ات

گوشت ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لایه سوراخ کره زمین:ازن
ماده‌ای خوشبو:عنبر
مجموعه رویدادها و سرگذشت‌ها:خاطرات
محل افروختن آتش مقدس:آتشکده
مزد و پاداش:ثواب
مقابل:ازا
ممارست:تمرین
مهر شده:ممهور
میوه نکو:به
نام خدا در تورات:یهوه
نوشابه الکلی:لیکور
نوعی مغازه:بوتیک
هریک‌ازقطعات پنج‌گانه زمین:قاره
همسر زن:شو
وارونه:پشت رو
کاخ:قصر
کامروا:موفق
کشور آسیایی:عربستان صعودی
کشور گازی:بوتان
کیسه بزرگ:انبان
یار پت:مت