جواب بازی جدولانه (2) 449  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 449 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


اثر خواجه عبدالله انصاری:صد میدان
اثر عباس معروفی:سال بلوا
از سبزی‌ها:ریواس
اشاره به نزدیک:اینان
ای افسوس:دریغا
بت:صنم
برگه پر کردنی:فرم
بسته و گرفته:کیپ
بغل:بر
بند پای زندانیان:لگ

بند پای زندانیان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بین‌الملل:انترناسیونال
پیشه:کار
پیشکش:کادو
تردید:شک
تصدیق روسی:دا
تن و بدن آدمی:کالبد
توانایی:تاب
جاندار تک سلولی:آمیب
جای بازگشت:ماب
جایی که نی فراوان روید:نیزار
چغندر پخته:لبو
چهره و سیما:دیدار
چیرگی:استیلا
چینش وسایل صحنه:میزان سن
خالص و بی‌غش:یکرو
خرخر موجود زنده:خرناس
خواهر پدر:عمه
خیک:مشک
دادن بدون عوض:وهب
دفعه و بار:کرت
دوست و همدم:یار
دین:وام
دین تسلیم شدن:اسلام
دیوار کوتاه:نرا
ذات و سرشت:جنم
راه‌آب:کانال
رسمی بودن:رسمیت

رسمی بودن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رسوب:ته نشین
رموز:اسرار
روشنایی‌ها:انوار
زمین آماده کشت:ایش
زیانکاری:خسران
سالخورده و کهن:سالار
سکه طلا:دینار
شروع:استارت
شریک قائل شدن برای خدا:شرک
شهر اردبیل:نیر
شهر مرکزی:مهاجران
شهری در ایالات متحده:نشویل
عطا شده:بخشیده
فوتبالیست هلندی:هلدرپوستیگا
فیلم تونی گیلروی:بورن
فیلمی از جان فورد:مردارام
فیلمی با بازی امین حیایی:زنان ونوسی مردان مریخی
فیلمی با بازی بیژن امکانیان:زیرآب
فیلمی با بازی فردوس کاویانی:ساوالان
گمراهی:غی
مأمور بهداشت:بهدار

مأمور بهداشت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مجرم:گناهکار
مدعی‌العموم:دادستان
نادر:کمیاب
ناظر تقسیم آب:میراب
نزد عرب:لدی
نیروی باطنی:وجدان
هرمان هسه:رسهالده
هوشیار:بیداردل
واحدی در وزن:سیر
وسیله دندان‌شویه:مسواک
کارگر مزدبگیر:عمله
کشور آسیایی:یمن