جواب بازی جدولانه (2) 451  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 451 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


اثر ایوان تورگنیف:رودین
اثر بزرگ علوی:ازبکها

اثر بزرگ علوی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر پائولو کوئلیو:قاموس فرزانگی
اثر حسینقلی مستعان:نوری
اثر دافنه دوموریه:ربه کا
اثر فرزانه کرم‌پور:ضیافت شبانه
اداره ورود و خروج کالا:گمرک
از استان‌ها:همدان
از جانداران تک سلولی:آمیب
از سوره‌ها:ذاریات
از سوره‌ها:قیامه
از گونه‌های هلو:شلیل
از مراکز استان‌ها:قزوین
استخوانی در بالای سینه:ترقوه
انعام‌ها:مواهب
اولویت:برتری
برچسب:اتیکت
به تاراج برنده:یغماگر
به حق حکم کردن:احقاق
بوی خوش:رایحه
بیان کردن:اظهار
پارچه پوششی:لفافه
پرورش دهنده حیوانات اهلی:دام دار
پستی:دنایت
پسوند شباهت:سا
پیچیدگی و شبهه:ابهام
تاب و توان:نا
تاخت اسب:تگ
ترساننده:هایل
تصدیق ایتالیایی:سی

تصدیق ایتالیایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جار و جنجال:هیاهو
جانشین:نایب
جنگ:ناورد
چاشنی گران:زعفران
حلقوم:نای
خاک کوزه‌گری:رس
خواب نیست:بیدار
خوردنی‌ها:اغذیه
دعاها:دعاوی
دلیری:شهامت
دهنه، افسار:مهار
دکان فروش لوازم خیاطی:خرازی
زنان:نسا
سرخ کمرنگ:ال
شهر آذربایجان شرقی:بناب

شهر آذربایجان شرقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر مرکزی:شازند
صاحب:ذو
عظمت و شکوه:دب دبه
عمق:ژرفا
عنوان‌شاهزادگان قاجار:نواب
گاز مرداب:متان
گرم نیست:سرد
لب ساحل:کرانه
ماهی کنسروی:تن
مبالغه کردن:اغراق
محفوظ و مصون:ایمن
مخالف و زد:ناساز
مردد و دودل:وسواسی
معین کردن:تعیین
می‌زدگی:خماری
نار:آتش
نام آذری:آد
نظیر:قرینه
نقش هنرپیشه:رل
نگاه کردن:نظاره
نمک حاصل از اسید استیک:استات
نوعی بازی با مهره:دومینو
همدم:یار
همگانی:عمومی
کامپیوتر:رایانه
کبوتر دشتی:یمام
کلام خودستا:من
کلمه افسوس:آه
کم‌عرض:باریک
کنار و جانب:طف
کوزه:ابریق
کوزه بزرگ:هب
کوهان شتر:سنام
یار پت:مت