جواب بازی جدولانه (2) 452  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 452 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب بدبو:گند آب
آواز بلند:فریاد
اتاق کشتی:کابین
اثر گراهام گرین:دکترفیشرژنوی
اثر م. مؤدب‌پور:رکسانا
اثر یان فلمینگ:بکش وزنده بمان
از جنگجویان قدیم:کماندار

از جنگجویان قدیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از خواهران برونته:آن
از دستگاه‌های پخش صوت:رادیو
از سوره‌ها:زلزال
اسیدنیتریک:تیزآب
اشاره به نزدیک:اینان
افراد:نفرات
انجمن:کمیته
انقباضات غیر ارادی ماهیچه‌ها:تشنج
انکار کردن:ظی
با آن شناخته می‌شویم:نام
با دلیل ثابت شده:مستدل
به او امر شده:مامور
به غیر از آن:ماسوا
بیننده:ناظر
پایتخت چاد:انجامنا
پر:لبریز
پنبه پاک نکرده:وش
پیروان مذاهبی که دارای کتاب هستند:اهل کتاب
پیش از موعد مقرر آمده:زودرس
پیشوای مذهب لامایی:لاما
جای وسیع و باصفا:دل باز
حاصل:نتیجه
حافظ وطن:سرباز
حساب کردن:شمردن
خانه:منزل
خوشبخت:کامیاب
خوی:منش
دایه:ظیر
در پی آوازه است:نام جو
در دریچه سرسیلندر:سوپاپ
دو زبر:تنوین
دیوار گلی:دای
دیوار موقت:پارتیشن
راهب بودایی:شمن
روز قبل از دیروز:پریروز
زدن مو با تیغ:تراشیدن
سخت:دشوار
شهر تهران:ری
شکستگی خفیف:ترک
ضمیر سه کیلویی:من

ضمیر سه کیلویی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عضو لشکر:لشکری
عمل:کنش
عنوانی در ارتش:سرکار
عنوانی در ارتش آمریکا:ژنرال
فروتنی کردن:کرشیدن
فرومایه:لییم
قاصد:پیک
قطعه‌ای‌موسیقی برای دو ساز:سونات
گرفتگی زبان:لکنت
لباس:تن پوش
مادر:ام
متراکم:پرپشت
مربوط به امور سیاسی:دیپلماتیک
منسوب به هوا:هوایی
میان:بین
ناشنوایی:کری

ناشنوایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناگزیر:مجبور
نسبت‌دادن‌خوی خود به دیگران:فرا فکنی
نوازنده دربار خسرو پروزی:باربد
نوعی ساعت قدیمی:شنی
نیم‌تنه مردانه و زنانه:کت
واحدی در ارتش:تیپ
کارکنان:پرسنل
کشور اروپایی:واتیکان
کشور اروپایی:یونان
کور:نابینا